Activitats preventives

En el marc de les activitats preventives previstes en el capítol II, article 2 de l'Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, i en posteriors criteris i prioritats establertes anualment per la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, ACTIVA MÚTUA 2008 ofereix diferents activitats dirigides a les petites empreses i a les empreses i sectors amb majors indicadors de sinistralitat, al desenvolupament de la R+D+i, a la divulgació, educació i sensibilització en prevenció d'accidents de treball i malalties professionals.

Aquestes actuacions es duran a terme de manera gratuïta entre els treballadors i empresaris associats, sense que en cap cas puguin substituir les actuacions que han de realitzar les empreses en el compliment de les obligacions establertes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.