Com adherir-se a la Mútua?

Afiliació. Els aspectes que cal ressaltar més són:


Afiliació d'una empresa a Activa Mutua 2008 Per a realitzar els tràmits oportuns amb la finalitat d'associar la seva empresa a Activa Mutua 2008, tant si és de nova creació com si ja està en funcionament, pot optar entre rebre la visita d'una persona del departament de relacions externes que li informarà, assessorarà i tramitarà la seva sol·licitud d'alta o bé pot emplenar els documents necessaris, presentar-los davant la Tresoreria de Seguretat Social que li correspongui i una vegada segellats per aquest organisme remetre'ls al nostre departament d'afiliació:

Seu Barcelona
C/ Rosselló, 192
08008 BARCELONA

Seu Igualada
C/ Sant Vicenç 46
08700 Igualada

Seu Lleida
Pg. Onze de Setembre 34
25199 Lleida

Seu Reus
C/ Roser, 107
43203 REUS

Seu Tarragona
C/ Pin i Soler 12-14
43002 Tarragona


Tornar

Empresa de nova creació Descarregar i emplenar el document de Proposta d'Associació en tots els seus apartats, igual que el model TA.6 (sol·licitud d'inscripció en el sistema de la Seguretat Social) o TA.7 (sol·licitud d'alta, baixa i variació de dades de compte de cotització) segons convingui, i presentar-los davant la Tresoreria de la Seguretat Social que li correspongui.

En cas que desitgi l'associació per a la cobertura de la prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comuns, també pot descarregar i emplenar el document annex de Contingències Comuns en tots els seus apartats.

Remetre còpia degudament segellada per la Tresoreria de la Seguretat Social dels documents citats en el paràgraf anterior (Proposta d'associació i TA.6 o TA.7, segons correspongui) al nostre departament d'afiliació. Tornar

Empresa en funcionament, associada a una altra Mútua Descarregar i emplenar el document de Proposta d'Associació en tots els seus apartats.

En cas que desitgi l'associació per a la cobertura de la prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes, també pot descarregar i emplenar el document annex de Contingències Comuns en tots els seus apartats.

Descarregar i emplenar document carta sol·licitud de cessament dirigida a l'actual Mútua.

Remetre ambdós documents (Proposta d'Associació i carta sol·licitud de cessament), afegint fotocòpia dels butlletins de cotització (TC1 i TC2) de l'últim mes degudament segellats per l'entitat recaptadora al nostre departament d'afiliació. Tornar

Empresa ja en Activa mútua que vol afegir la cobertura de ITCC Descarregar i emplenar el document annex de Contingències Comuns ( 520Kb; document pdf que haurà de guardar en el seu ordinador perquè s'executi correctament) en tots els seus apartats.

Remetre el document al nostre departament d'afiliació.

No dubti a sol·licitar l'ajuda del nostre Departament de relacions externes que en tot moment li facilitarà els tràmits a realitzar. Tornar