Treballadors desplaçats a l'estranger

Assistència sanitària per als treballadors desplaçats a l'estranger en el cas de produir-se un accident de treball.

Els treballadors d'empreses afiliats a Activa Mútua 2008 i residents a Espanya però desplaçats a l'estranger per motius de treball, disposen d'un número de telèfon assistencial les 24 hores del dia a través del qual poden ser informats sobre el centre sanitari on ser atesos i sobre els tràmits administratius i gestions que ha de realitzar en funció del país on es trobin.

Telèfon assistencial : +34 93 463 11 51

Activa Mútua 2008 presta cobertura exclusivament en el cas que es tracti d'un accident de treball.


Quins tràmits administratius s'han de seguir abans de viatjar al país de destinació?

1er pas
El treballador ha d'informar del desplaçament a la Tresoreria General de la Seguretat Social mitjançant el model TA.300 per totes les destinacions i omplir el formulari corresponent segons el país on es desplaci.

2n pas
El treballador també haurà d'omplir els formularis de sol · licitud següents , segons el país pertanyi a un dels següents grups :

Grup 1: Desplaçaments a països de la Unió Europea:
El treballador només ha de sol · licitar o renovar la targeta sanitària europea , en qualsevol Oficina de l'INSS presentant el DNI i la targeta de la Seguretat Social o telemàticament mitjançant la pàgina web de la Seguretat Social .

Grup 2: Desplaçaments fora de l'espai econòmic europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega, Suïssa i Països no comunitaris on hi hagi conveni bilateral:
Els treballadors desplaçats a estats pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa han de so icitar o renovar la targeta sanitària europea , en qualsevol Oficina de l'INSS presentant el DNI i la targeta de la Seguretat Social o telemàticament mitjançant la pàgina web de la Seguretat Social.
Els treballadors desplaçats a Països No Comunitaris amb conveni bilateral hauran d'omplir el formulari corresponent al país de destinació .

Grup 3: Desplaçaments a països fora de la Unió Europea sense conveni bilateral:
Es recomana la contractació d'una assegurança privada.

Per poder disposar de més informació sobre l'assistència al país al qual es trasllada , es recomana que l'empresa empleni , prèviament al trasllat del treballador , el formulari ( link del document ) que es troba en SERVIMUTUA. Per a més informació , disposen del correu electrònic extranjeros@activamutua.es.

En cas de produir-se un accident de treball que requereixi hospitalització en un centre sanitari a l'estranger, els serveis mèdics de la mútua seran els únics competents per determinar i recomanar la repatriació i / o trasllat, exceptuant les urgències vitals on el centre hospitalari actuarà de ofici pel bé de l'accidentat. Els trasllats que formin part del procés assistencial aniran a càrrec d'Activa Mútua 2008 sota prescripció mèdica del facultatiu de la mateixa.

Les assistències mèdiques dels treballadors desplaçats a l'estranger es realitzaran sempre amb serveis sanitaris públics o concertats del país de destinació . Aquesta informació els serà facilitada al telèfon +34 93 463 11 51. Els centres sanitaris privats (no concertats) no es troben dins del procediment referit, la seva utilització comportarà a assumir el cost per part del treballador o empresa sense possibilitat de reintegrament per part de la Mútua, llevat dels casos d'urgència vital.

1) Grup 1:


Països de la Unió Europea (UE), de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o amb acord amb la Unió Europea (AUE)


    Alemanya (UE)
    Àustria (UE)
    Bèlgica (UE)
    Bulgària (UE)
    Xipre (UE)
    Dinamarca (UE)
    Eslovàquia (UE)
    Eslovènia (UE)
    Estònia (UE)
    Finlàndia (UE)
    França (UE)
    Grècia (UE)
    Hongria (UE)
    Irlanda (UE)
    Islàndia (EEE)
    Itàlia (UE)
    Letònia (UE)
    Liechtenstein (EEE)
    Lituània (UE)
    Luxemburg (UE)
    Malta (UE)
    Noruega (EEE)
    Països Baixos (UE)
    Polònia (UE)
    Portugal (UE)
    Regne Unit (UE)
    República Txeca (UE)
    Romania (UE)
    Suïssa (UE)
    Suècia (UE)


2) Grup 2:


• Països que disposen de conveni Bilateral amb inclusió de l'assistència sanitària:
- Andorra , Brasil, Xile i Equador.
- Per al Marroc, Perú i Tunísia, només es contempla l'assistència sanitària per als treballadors nacionals d'aquests països, empleats/assegurats a Espanya i desplaçats al seu país.

• Països que disposen de conveni Bilateral sense inclusió de l'assistència sanitària:
- Argentina, Austràlia, Canadà, Colòmbia, Estats Units, Filipines, Marroc (excepte treballadors amb nacionalitat marroquina), Mèxic, Paraguai, Perú, (excepte treballadors amb nacionalitat peruana), República Dominicana, Rússia, Tunísia (excepte treballadors amb nacionalitat tunisiana), Turquia, Ucraïna, Uruguai i Veneçuela.


3) Grup 3:
resta de països
Per obtenir més informació sobre els convenis bilaterals faci clic AQUÍ