Prestacions Especials

El Reial Decret 1993/1995 de 7 de desembre preveu que les Mútues d’Accidents de Treball constitueixin una Comissió de Prestacions Especials formada per empresaris en representació del col·lectiu d’empreses mutualistes i representants designats dels treballadors protegits per la Mútua.

L’objectiu de la Comisió de Prestacions Especials d’Activa Mútua 2008 consisteix en determinar ajudes adicionals per atendre a situacions de necessitats produïdes amb ocasió o a conseqüència d'un Accident de Treball o una Malaltia Professional a les persones que no tinguin recursos per afrontar-las.

Aquestes ajudes que complementen les prestacions ja reconegudes per la Mutua, es financien amb el 10% dels excedents derivats de la gestió de les Contingències Professionals per part d'Activa Mútua.Què ofereix la Comissió de Prestacions Especials?

Entre les ajudes que complementen les prestacions de la Seguretat Social, destaquem:
  • Cost de les despeses dels familiars acompanyants per dia d’ingrés de l’accidentat a l’hospital incloent-s'hi possibles desplaçaments.
  • Complement a l’auxili per defunció.
  • Supressió de barreres en l'habitatge.
  • Adaptació del vehicle.
  • Ajuda a la família quan es tracti de pensionistes per Gran Invalidesa o per Mort i Supervivència (com ajudes de guarderia o d'estudis per a fills de fins a 18 anys).
  • Restitució d'objectes materials personals danyats per l'Accident de Treball.
  • Ajuda especial anual als pensionistes per Mort i Supervivència amb mensualitats no superiors al salari mínim interprofessional.
  • Borsa anual d’ajuda a accidentats amb Incapacitat Permanent en grau de Gran Invalidesa.
  • Ajuda a l’orfenesa.