Assessorament

Els mutualistes tenen a la seva disposició un gran nombre de centres concertats (autoritzats pel Ministeri) que ofereixen un elevat nivell assistencial. No obstant això, i en cas d’urgència mèdica poden acudir a qualsevol centre que, per la seva proximitat, faciliti les prestacions de la primera assistència. Aquesta llibertat d’elecció es complementa amb un rigorós seguiment de les baixes a través dels metges que l’Entitat té a les províncies on és implantada i que faciliten un control dels accidents.