Privacitat

En compliment del que disposa l'art. 5 de la LOPD i de l'art. 19 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, els informem quem amb motiu de les recents operacions dutes a terme entre les mútues REDDISMATT, FIMAC i MUPA, manifestem el següent:

Els tractament de les seves dades personals realitzats fins ara per REDDISMATT, FIMAC i MUPA, passen a ser responsabilitat d'ACTIVA MUTUA 2008, havent estat incorporats als fitxers de la seva responsabilitat.

Aquest canvi de titularitat, no comporta cap canvi en la finalitat, abast o condicions dels tractaments de dades realitzats fins ara per REDDISMATT, FIMAC i MUPA.

Per a qualsevol informació al respecte, o per al'exercici de qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades que vostès tenen reconeguts, poden dirigir-se en endavant al departament de Protecció de Dades, situat en Av Onze de Setembre, 34 de Lleida , on atendrem les seves sol·licituds.

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de la web activamutua.es i de la seva entitat promotora, Activa Mutua 2008.

La informació intercanviada amb la Mútua té caràcter confidencial, i per això Activa Mutua garanteix la privadesa dels usuaris associat o visitant de activamutua.es (d'ara endavant, el 'Client') en totes les seccions de activamutua.es i en totes les interaccions amb aquell que ho requereixin així.

1. Protecció de Dades. Activa Mutua compleix amb les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals recaptades a través de activamutua.es són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a fitxers titularitat d'Activa mútua, que és així mateix l'entitat responsable dels expressats fitxers.
L'emplenament de formularis inclosos en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a activamutua.es implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat d'Activa mútua.
El Client pot exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable al'efecte, mitjançant correu ordinari a :

ACTIVA MUTUA 2008
Accés / Modificació / Rectificació / Cancel·lació de dades
Pg Onze de Setembre, 34
25199 Lleida

lopd@activamutua.es

o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat del Client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

2. Seguretat de la informació. Segons normativa vigent, Activa Mutua empra els sistemes i mesures tècniques necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració indeguda o accés no autoritzat a les dades, però és responsabilitat del client, assegurar-se que l'accedir a la pàgina www.activamutua.es accedeix al lloc correcte, i que el seu equip està degudament protegit de virus i spyware.

3. Secret de la comunicació. Les comunicacions realitzades entre els clients i Activa mútua a través de la pàgina web són confidencials, per la qual cosa ambdues parts es compromet a mantenir les credencials per a l'accés a les zones restringides en secret.

4. Recollida i utilització de la Informació personal. L'adreça IP utilitzada per accedir a la pàgina web d'Activa mútua és emmagatzemada en compliment del que estableix l'article 12 de la Llei 34/2002, de 11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, i amb motiu de realitzar estudis de les tendències de navegació, d'administració i de realitzar un seguiment de la utilització del lloc en el seu conjunt.

5. Navegació amb cookies. El lloc web d'Activa mútua (activamutua.es) utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir informació sobre el disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al nostre web i elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, Activa mútua no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament del lloc web d'Activa mútua.

6. Cessió d'informació personal a tercers. Activa Mutua no ven, cedeix, ni transmet de cap manera informació personal dels seus Clients a tercers. No obstant això, a efectes estadístics es poden facilitar dades desagregades a tercers del trànsit del lloc web, assegurant l'anonimat del Client.

7. Aplicabilitat a altres llocs web. El lloc web d'Activa mútua (activamutua.es) pot contenir enllaços a altres llocs. Cal tenir en compte que Activa mútua no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.

8. Utilització de l'adreça de correu electrònic del Client. Activa Mutua pot remetre correus electrònics al Client una vegada aquest faciliti la seva direcció i sota les condicions expressament acceptades per aquest.
En protecció de la privacitat del Client, aquest disposa de control absolut sobre la recepció d'aquests correus. Així, el Client pot optar per no rebre la major part dels tipus de comunicacions d'Activa mútua marcant l'apartat corresponent en la seva informació de compte, o seguint les instruccions que figuren clarament en cada correu electrònic enviat.

A continuació es recullen els diferents tipus de comunicacions que activamutua.es pot remetre periòdicament:

 • Es remeten als Clients nous un correu electrònic de benvinguda per tal de verificar la contrasenya i identificador de Client. També els remetem correus d'actualització del lloc i dels serveis.
 • Activa mútua pot posar-se en contacte amb el Client per correu electrònic o telèfon per resoldre dubtes en relació amb qualsevol servei que hagi contractat.
 • Es remet notificació per a l'autorització expressa per rebre informació comercial sobre productes i serveis, ofertes especials i butlletins de notícies de qualsevol dels serveis d'Activa mútua.


 • El Client pot establir les comunicacions que consideri oportunes amb Activa mútua, especialment si es vol fer:
  • Accés, Correcció, Actualització de la informació personal: Si la informació de registre que el Client faciliti és errònia o ha canviat, podrà corregir-la o actualitzar-posant-se en contacte amb Activa mútua a través dels diversos canals disposats a aquest efecte.
  • Cancel·lació. La cancel.lació de l'associació a Activa Mutua per part del client suposa, així mateix, la cancel lació a l'accés a l'àrea registrada de activamutua.es, i de tots els serveis que requereixen estar associat que s'hi ofereixen.

 • 9. Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades. Activa mútua es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, sempre d'acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en activamutua.es.

  Els canvis que afectin el tractament de dades personals es comunicaran també als interessats per correu electrònic o altres vies.