PCAE 2.0

El PCAE 2.0 és una eina informàtica de suport, gratuïta, i en línia que ajudarà a les empreses i autònoms, a complir amb totes les obligacions que comporta l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos sobre la coordinació de les activitats empresarials i seu posterior desenvolupament en el Reial Decret 171/2004, així com amb tota la normativa relacionada pertanyent al sector de la construcció.Tal com s’especifica a la pàgina web de l’aplicació presenta diverses avantatges:
  • L’eina està disponible les 24 hores, els 365 dies de l’any des de qualsevol lloc amb connexió a Internet.
  • La gestió on-line del PCAE permet l’arxiu, conservació i accés de la documentació generada en l’aplicació en qualsevol moment.
  • Permet fer un seguiment en línia de la coordinació d'activitats empresarials dels seus centres de treball.
  • Aquesta és una aplicació "oberta", en la qual disposa de tots els models de documentació que necessita, però que permet, al seu torn, la gestió de qualsevol altre tipus de document per que vingui treballant.
  • En accedir a les dades de les empreses registrades en l'aplicació, podrà trobar proveïdors i clients que han integrat la prevenció de riscos laborals en els seus sistemes de gestió i coneixen el funcionament de l'aplicació, cosa que facilita les tasques de coordinació.

En conclusió el PCAE 2.0 permetrà a totes les empreses i autònoms gestionar un dels aspectes més complexos que existeix en l'àmbit de la prevenció, la coordinació d'activitats empresarials.