Campanya Antitabac

La presència del tabac a la nostra societat ha estat, durant molt de temps, tolerada per tots. Però el coneixement dels efectes perjudicials per als fumadors i per a aquells que conviuen amb aire contaminat per fum de tabac, fa necessari reduir el seu consum i abandonar aquest hàbit.

El passat 2 de gener de 2011, va entrar en vigor la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, sobre mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, introduint com a mesura més important, la prohibició de fumar a qualsevol tipus de local tancat obert al públic, a més d'algunes excepcions de llocs oberts on es prohibeix fumar i de llocs tancats on es permet.


Activa Mútua 2008 ha creat aquesta campanya amb l'objectiu de promoure la salut  en general, corregint hàbits nocius i aconsellant estils de vida més saludables. Alliberar l'empresa del fum a través de la promoció de la deshabituació tabàquica dels seus treballadors i que aquests recuperin la llibertat de no dependre del tabac, és un repte difícil però no impossible que el fumador pot aconseguir amb ajuda i suport.

Promoure la deshabituació tabàquica és la millor decisió que una empresa pot prendre per millorar la qualitat de vida dels seus treballadors.


Per aconseguir aquest objectiu, Activa Mútua durà a terme una sèrie d'accions:

1. Es realitzaran dos tipus de jornades (consulteu el nostre calendari de formació a la nostra web per conèixer les dates de celebració de les mateixes):
 • Jornades d'informació dirigides a departaments de RRHH, per tal de donar a conèixer la programació de la campanya. Les empreses obtindran informació per a poder decidir sobre la conveniència d'aplicar la campanya en els seus organitzacions. 
 • Jornades de sensibilització dirigides a treballadors fumadors amb la finalitat de donar a conèixer estratègies d'abandonament i programes de cessació de l'hàbit tabàquic, manteniment i prevenció de recaigudes.

2. Com a suport a la campanya, podran accedir a través de la nostra Web a:

Si vostè està interessat en la campanya o per a qualsevol informació, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres:
Per e-mail a prevencion@activamutua.es
Per telèfon al 902 322 422


Riscos per a la salut de l'exposició a l'aire contaminat amb fum de tabac (ACHT)


El fumador passiu té més risc de:
 • Càncer de pulmó.
 • Malalties respiratòries: augment de la prevalença de símptomes en persones asmàtiques, bronquítics ...
 • Tos, cefalees, nàusees, irritació ocular i faríngia ...

Conseqüències per a la salut en els fumadors
:
 • El tabac disminueix la capacitat pulmonar.
 • Menys resistència a l'exercici físic.
 • El tabac provoca una tos típica, augmenta la freqüència d'infeccions respiratòries i a la llarga el desenvolupament de malalties respiratòries greus.
 • El tabac és un factor de risc de malalties cardiovasculars: infarts, HTA... 
 • El tabac és el principal factor de risc de càncer de pulmó i a més incideix en l'aparició d'altres tipus de càncers (laringe, bufeta urinària, mama...) 
 • En els fumadors són més freqüents les úlceres gàstriques i duodenals. 
 • Malalties específiques de gènere: càncer de cèrvix, alteracions durant l'embaràs (avortaments, parts ...)

Si abandonem el tabac:
 • En un parell de dies: millora el gust i l'olfacte.
 • A les 3 setmanes: disminueix o desapareix la tos i millora la circulació.
 • Als 2 mesos: tindràs més energia i agilitat. 
 • Als 3 mesos: els pulmons tornaran a funcionar amb normalitat, la respiració millorarà i et cansaràs menys. 
 • Després d'un any: el risc de mort per infart es redueix a la meitat. 

I a més:
 • Estalviaràs diners.
 • Et sentiràs millor i més segur.
 • Disminuiran les arrugues. 
 • Desapareixerà el mal alè. 
 • Millora la nostra imatge social. 

Beneficis d'una empresa lliure de fum:
 • Disminuïm la contaminació d'interiors i evitem l'exposició a una substància perjudicial per a la salut.
 • Evitem conflictes entre treballadors.
 • Disminueix absentisme i augmenta la producció.
 • Disminuïm la prevalença del tabaquisme.
 • Complim amb la legislació vigent.

I quan arribi el dia...
 • L'objectiu serà no fumar AVUI, no pensis que hauràs d'estar tota la vida sense fumar.
 • Repassa contínuament els motius pels quals vols deixar de fumar.
 • Demana als teus companys no fumar en la teva presència.
 • Evita les sobretaules.
 • Cuida la teva alimentació, evita excitants (cafè, te...), i en cas de nerviosisme fes alguna cosa relaxant.
 • Realitza algun tipus d'activitat física.
 • Si sents desitjos de fumar, ingereix aigua o fruita i emprèn alguna activitat.

Si està interessat en la campanya o per a qualsevol informació, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres:
Per e-mail a prevencion@activamutua.es
Per telèfon al 902 322 422