BLOG DE ABSENTISMO

 

 

 

 

 

 

 

ANAR AL BLOG D'ABSENTISME


Creiem que un blog és una eina prou dinàmica com per afrontar els diferents enfocaments necessaris per a l'estudi de la gestió d'absentisme. Desitgem en un futur immediat poder convidar diferents firmes que ens aportin tantes opinions i punts de vista com siguin possibles.

Aquest instrument ens permetrà referir-nos sense impediments, a un dels conceptes del nostre mercat laboral més necessitats d'un anàlisi "fresc" però rigorós, com és l'absentisme.

Es tracta d'un element clau per a la competitivitat de les nostres empreses. Amb aquest blog pretenem ser el més pragmàtics possible, aportant solucions que permetin millorar el benestar dels nostres treballadors i millorar l'eficàcia productiva del nostre teixit empresarial.

Després respondre el perquè d'un blog, ara pretenem exposar el perquè del tema que hem triat. El passat 28 d'abril es van publicar a Expansión les següents xifres:
  • 1. Cada any es perden a Europa 450 milions de dies de treball per absències. Això suposa una despesa de 490.000 milions d'euros anuals, segons els càlculs de la Comissió Europea.
  • 2. 6,9 milions de treballadors són víctimes d'un accident de treball a la Unió Europea i 23 milions de persones denuncien cada any una malaltia relacionada amb la feina.
  • 3. Segons la CEOE, cada dia falta un milió de persones al seu lloc de treball. Un de cada cinc ho fa de forma injustificada, el que implica un cost de 8.000 milions d'euros.
  • 4. La taxa d'absentisme es va moderar el 2010 i el 2011 en arribar al 3,7%. Només el cost directe de l'absentisme injustificat i irregular per assalariat el 2010, sense incloure els costos indirectes que pugui suportar l'empresa, ascendirien a 343 euros anuals com excés de pagament en concepte de salari, segons l'Enquesta de conjuntura laboral.
  • 5. Les dades de Randstad mostren que l'absentisme laboral s'ha reduït de les 29 baixes per cada 1.000 treballadors registrades el 2007 a les 24 del 2010. L'Enquesta de conjuntura laboral comptabilitzar una mitjana de 0,2 hores d'absentisme injustificat per treballador en el segon trimestre del 2011. Quatre anys abans la mitjana es trobava en 0,5 hores.
  • 6. La crisi ha provocat que vuit de cada deu empleats passin més hores de les establertes en els seus llocs de treball.

Crec que les xifres no deixen de ser dades amb el que es poden interpretar de mil maneres diferents. Per a un grup d'opinió serà xifres escandaloses, mentre que per a altres pot considerar que són les que procedeix, o fins i tot per altres que no són certes segons les seves fonts. Intentarem no fer valoracions personals sobre les quantitats. El que no podrà negar és que són unes xifres prou importants, com perquè a partir d'ara aprofundim en fer propostes, per millorar la seva gestió.

     

FERRAN PELLISÉ GUINJOAN
Director de prestacions i assessoria jurídica de prestacions.
ACTIVA MUTUA 2008