PER UNA DÈCADA SENSE ACCIDENTS 2001 - 2011

Està demostrat que invertir en prevenció a curt, mig i llarg termini, significa benefici per a l'empresa, treballador i societat, amb el què al final les millores introduïdes en aquest àmbit són un premi en els resultats. Per aquest motiu, des d’ACTIVA Mútua 2008, mitjançant l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, seguim apostant per la Prevenció com una eina més en la millora de resultats empresarials.

 

El passat 28 d’abril, amb motiu del Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, des d’Activa Mútua 2008 es va voler reconèixer d’una manera especial les bones pràctiques i resultats de totes aquelles empreses associades en relació a la sinistralitat, prenent els següents criteris de selecció:


  • Estar afiliades a la mútua en els darrers 10 anys,
  • amb una mitjana igual o superior a 10 treballadors en els darrers 5 anys i
  • no haver tingut cap accident amb baixa durant aquest període

La nostra més sincera felicitació a totes les empreses que han aconseguit ser una empresa “Sense accidents”, objectiu a l’excel·lència a perseguir per la resta d’Entitats.

 

Com a suport per a mantenir l’objectiu “Sense accidents”, des de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals d’ACTIVA MUTUA 2008 es continuarà vetllant per la millora de les condicions de seguretat i salut laboral de les  empreses associades, a través de promoció d’accions preventives, assessoraments, campanyes de difusió i sensibilització, seguiment d’empreses d’alta sinistralitat, elaboració de guies de bones pràctiques, etc. 

 

Un cop més, animem a les empreses a seguir amb aquesta trajectòria de la feina ben feta i esperem poder seguir celebrant més aniversaris en referència a la no sinistralitat.

 

Relació d’”Empreses Sense Accidents”