Cultura d'empresa

Què caracteritza a la nostra Mútua?

Activa Mútua 2008 considera el servei que dóna a les seves empreses de forma integral. Això suposa un tractament global de les prestacions basat en un coneixement del mutualista, a través d’una relació estreta i cordial, per a poder oferir uns serveis adaptats a les seves necessitats particulars.


Activa Mútua 2008 estructura els seus serveis en funció de dos criteris bàsics:
  • La proximitat
  • L’orientació personalitzada al mutualista

Tot el personal d’Activa Mútua 2008 té un comportament pròxim i accessible. L’Entitat crea un clima de confiança i respecte en tots els seus nivells. Això ens permet establir un diàleg on es resolen totes les necessitats dels nostres associats.

A Activa Mútua 2008 creiem que estar aprop dels nostres mutualistes i col·laboradors és imprescindible per al bon funcionament de l’Entitat.

Aquesta proximitat fa que ens entenguem i ens adaptem, de manera més àgil, a les necessitats dels nostres mutualistes i als constants canvis en el nostre sector.

Els nostres esforços es concentren en cercar aquesta proximitat i en assolir una major coordinació i confiança. Això es transforma en complicitat, comprensió i escolta més propera als nostres mutualistes.

En aquest entorn tan pròxim hem desenvolupat una cultura d’empresa orientada als nostres associats. Orientem i assessorem per a assolir una integració mútua.

Els nostres serveis estan adaptats exclusivament a les necessitats dels nostres mutualistes. El nostre assessorament és continu i el nostre tractament global de les prestacions és basat únicament en el coneixement dels nostres associats.