Licitacions

 

 

 

Amb l’objecte de complir amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, ACTIVA MUTUA 2008 utilitza la Plataforma de Contratación del Estado per publicitar les seves licitacions. Per accedir a les ofertes de contractació pública que realitza ACTIVA MUTUA 2008, polsi aquí.


Per visualitzar les Instruccions Internes de Contractació d’ACTIVA MUTUA 2008, polsi aquí.