Assessorament

 

 

A Activa Mútua 2008, i amb l’objectiu de poder assessorar degudament als autònoms, els associats tenen a la seva disposició una Àrea d’Assessoria Jurídica especialitzada en matèria d’Accidents de Treball que atendrà els dubtes o consultes que els nostres mutualistes puguin plantejar-se.

 

Paral·lelament, l’Àrea d’Assessoria Jurídica, desenvolupa una intensa activitat formativa dirigida a satisfer les necessitats dels nostres mutualistes, com és la informació contínua mitjançant l’enviament de circulars o la organització de diferents actes de formació especialitzats.


Contacte per assessorament: asesoriajuridica@activamutua.es