Prestació econòmica


La durada màxima de la prestació econòmica de la Incapacitat Temporal és de 365 dies, podent-se prorrogar uns altres 180 dies quan es prevegi la curació en aquest període.

Les prestacions econòmiques per Incapacitat Temporal derivada de Malaltia Comuna són:

Dies de baixa:
1 a 3
Import prestació: 0
Repercussió del cost: Treballador

Dies de baixa:
4 a 15
Import prestació: 60 % base reguladora
Repercussió del cost: Treballador i Empresa

Dies de baixa:
16 a 20
Import prestació: 60 % base reguladora
Repercussió del cost: Treballador i Mútua/INSS

Dies de baixa: del dia 21 fins final prestació
Import prestació: 75 % base reguladora
Repercussió del cost: Treballador i Mútua/INSS