Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Activa Mútua amplia la seva pàgina web amb el portal Aplica

Activa Mútua amplia la seva pàgina web amb el portal Aplica
16 des

Activa Mútua amplia la seva pàgina web amb el portal Aplica

Un nou portal amb el que es dotarà la pàgina web d‘Activa Mútua amb el mètode Aplica, un nou servei que permet una intervenció integral sobre tots aquells aspectes que construeixen l’experiència del treballador en l’organització i que condicionen la productivitat i la qualitat de la vida laboral.

El mètode Aplica incideix en tot allò que té a veure amb el capital humà, l’actiu més valuós de l’organització. La seva estructura, disposició i motivació té una incidència transcendental en el comportament i desenvolupament de l’empresa.
Amb Aplica, Activa Mútua no només col·labora amb l’empresa en la gestió de l’absentisme, la seva plena aplicació pot suposar uns canvis molt significatius en aquella empresa que ho adopti.

Ferran Pellisé, director del programa que desenvolupa el mètode Aplica a Activa Mútua, exposa que d’un temps ençà, s’ha iniciat una transformació a les organitzacions fins al punt d’invertir-se la piràmide i donar més notorietat a les persones, “autèntiques artífexs que un negoci sigui pròsper i viable”. “Treballadors motivats, implicats i saludables –afegeix- són els pilars de l’èxit empresarial i és així com actua Aplica en les empreses”. Motivació que no únicament passa pel tema crematístic, “que també”, sinó per crear una atmosfera de satisfacció laboral amb recursos como per exemple el “salari emocional”, conjunt de retribucions no monetàries que rep el treballador i complementen el sou amb noves formes creatives que s’adapten a les necessitats de les persones d’avui. Ja siguin elements intrínsecs (recompenses) com a satisfacció en el treball o delegacions de responsabilitat; ja siguin extrínsecs (objectius), com a retribucions flexibles, variables, mesures de conciliació personal/laboral…

Pellisé assegura que la jerarquització excessiva de les estructures està superada, totes les esferes de l’empresa han de treballar per sortir de la seva zona de confort, ser més versàtils, àgils, proposar i estar obertes a tot tipus de suggeriments per sorprenents que puguin semblar a primera instància.
És el que s’ha denominat la gestió del canvi, Pellisé afirma que “l’única cosa que roman és el canvi” i parafraseja al Project Management Institute quan comenta que “la gestió del canvi és un enfocament integral, cíclic, i estructurat per a la transició de les persones, grups i organitzacions, d’un estat actual a un estat futur, amb beneficis de negoci previstos. Ajuda a les organitzacions a integrar i alinear persones, processos, estructures, cultura i estratègia“.

Increment de la productivitat

Dit això, el mètode Aplica assegura un increment de la productivitat de l’empresa amb la millora contínua i la potenciació i retenció del talent. I l’enfortiment d’altra eina com la comunicació, que no tant la informació, amb el “foment del diàleg, col·laboració i treball en equip, entès aquest des del funcionament per objectius i timings”.
Les bases del mètode Aplica d’Activa Mútua també beuen del psicòleg Daniel Goleman, impulsor entre altres, del concepte d’intel·ligència emocional. Per exemple, Goleman descriu que existeixen sis tipus de lideratge: autoritari, coercitiu, afiliatiu, d’entrenament, demòcrata i d’imitació. Doncs bé, Aplica s’inspira en tots ells i concedeix una importància cabdal al que considera la columna vertebral de l’empresa: el comandament intermedi, aquell que sap interpretar les premisses de la direcció com a objectius assolibles i sap transmetre-les als seus subalterns de manera i forma que siguin assolibles amb els recursos que disposen.
Pellisé alerta que el 80 per cent dels treballadors que marxen a altres empreses ho fan per la desmotivació que els produeix el seu cap, per tant, és molt important també l’adequada selecció que es realitzi d’aquests responsables i del seguiment que també s’efectuï de la seva actitud i implicació en el procés. “Han de saber interposar l’interès comú als propis”, emfatitza el director d’Aplica.

“El comandament intermedi és l’autèntic artífex del bon funcionament de la plantilla i per a això, ha d’estar capacitat per comunicar, col·laborar, implicar, exigir i motivar. Ha de saber trobar el potencial que té cadascun dels seus col·laboradors”. I tot això, tenint en compte conceptes com l’empowerment o apoderament, filosofia empresarial on el líder confereix al treballador poder i autoritat per a la presa de decisions. “D’aquesta forma –descriu el director d’Aplica-, s’impulsa l’autoestima i la confiança perquè el professional participi en la presa de decisions, es mesura el rendiment dels empleats, el treball es converteix en un repte, no en una càrrega; es reconeix a les persones per les seves idees i esforços, i els treballadors tenen major control sobre la seva feina”.

En resum, Aplica contribueix a fer més competitives i productives les empreses, creant un clima on els treballadors se senten implicats i motivats en el projecte empresarial i per tant, es minimitzen els efectes perniciosos de les múltiples facetes de l’absentisme laboral.