Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Activa Mútua organitza 355 jornades formatives a tot l’Estat en 2014.

Activa Mútua organitza 355 jornades formatives a tot l’Estat en 2014.
14 set

Activa Mútua organitza 355 jornades formatives a tot l’Estat en 2014.

L’Entitat descriu les principals novetats esdevingudes en matèria de Seguretat Social, a 18.000 persones de més de mig centenar de ciutats.

Activa Mútua va organitzar la significativa xifra de 355 jornades formatives i informatives a l’Estat espanyol durant 2014 amb la intenció d’oferir un valor afegit a les seves 60.000 empreses associades, 470.000 treballadors assegurats i assessories col·laboradores, principalment en matèria de novetats esdevingudes en la Seguretat Social, amb l’objectiu de contribuir a incrementar la competitivitat i capacitació d’emprenedors i treballadors.

Més de 18.000 persones de tot l’Estat s’han beneficiat d’aquestes conferències, xerrades i presentacions en més de 50 capitals, amb ponents de primer nivell altament especialitzats a les seves àrees competencials.

Per zones geogràfiques, el sud va acollir 141 conferències, Catalunya 111, el nord 78 i Llevant 25, destacant emplaçaments per afluència i activitat lectiva com Madrid (29), Huelva (25), Barcelona i Granada (22 cadascuna), Màlaga (19), Sevilla (17), Reus (16), València (14), Lleida (13), Conca (11), Salamanca (10) o Tarragona (9), entre moltes altres.

Les àrees de gestió d’Activa Mútua que han promogut i tutelat la difusió d’aquests continguts han estat Afiliació, Prestacions, Secretaria General, les oficines sectorials de l’Entitat (Oficina Nacional del Sector de l’Ensenyament –ONSE-; la Mútua de l’Emprenedor –OME-; l’Oficina de Centres i Serveis de Suport a Persones amb Discapacitat –ONCADIS- i l’Oficina Nacional del Sector del Turisme –ONTUR-), i l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals (PRL).

Multitud han estat els temes que s’han abordat i detallat, encara que han tingut una major incidència les jornades enfocades cap al nou Sistema de Liquidació Directa de cotitzacions a la Seguretat Social, també conegut en els seus inicis com CRETA; les novetats legislatives; cura de la veu al sector de l’ensenyament; malalties professionals; turisme; la Llei de l’emprenedor; primers auxilis; la gestió de la prevenció en les microempreses i el col·lectiu d’autònoms; les responsabilitats legals que es deriven de la PRL o la salut laboral de les dones en el període del climateri.

Pel que fa al nou Sistema de liquidació directa, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha treballat en els últims anys en aquesta metodologia per a la gestió de les cotitzacions a la Seguretat Social, que li permetrà adoptar un paper actiu en el procés de recaptació, passant d’un model d’autoliquidació a un altre de facturació, així com proporcionar major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d’un model d’atenció personalitzat i multicanal. Els objectius prioritaris del Sistema de Liquidació Directa són: minimitzar els errors en assumir la TGSS l’aplicació de les regles de cotització i contrastar les dades amb caràcter previ a la liquidació i millorar la transparència i la forma de relació amb les empreses basada en un sistema plenament telemàtic eliminant la necessitat d’actuacions presencials i en suport paper. Aquest sistema suposa modificacions en l’actual procediment d’intercanvi d’informació, tractament, estructura i format dels fitxers amb el qual els usuaris del Sistema RED es relacionen amb la TGSS.

De fet, Activa Mútua ha destacat per ser una de les primeres mútues col·laboradores de la Seguretat Social de tot l’Estat a realitzar la comunicació pel sistema de liquidació directa i ha participat en el seu projecte d’implantació, prova i engegada. Des del passat mes de juliol, Activa Mútua ja ha començat amb la transmissió de dades mitjançant el Sistema de Liquidació Directa, abandonant el sistema anterior.

Un altre important focus d’atenció d’Activa Mútua en la seva tasca lectiva ha estat la de documentar sobre l’important número de novetats legislatives esdevingudes en els últims mesos a l’entorn de la Seguretat Social com per exemple la anomenada nova llei de mútues, la tarifa plana en les cotitzacions socials, normatives de nou calat en el col·lectiu de treballadors autònoms (RETA / CATA), en la gestió i control de les IT o en prestacions com CUME, maternitat, mort i supervivència…; sobre la cura de la veu, les malalties professionals, la salut laboral en el sector turístic, la Llei d’Emprenedors, primers auxilis, la Prevenció de Riscos Laborals o la salut laboral en èpoques de la seva vida com el climateri.

Amb la nova llei de mútues o millor dit la modificació del seu règim jurídic, aquestes entitats passen a denominar-se Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social. Bàsicament es pretén una major transparència en la seva gestió, ja que el 70 per cent del seu excedent es destinarà al Fons de Contingències Professionals de la Seguretat Social. El 20 per cent restant a la Reserva complementària i un 10 per cent a la reserva d’assistència social.

Respecte a les Contingències Professionals, correspondrà a les Mútues la determinació inicial del caràcter professional de la contingència, sense perjudici de la seva possible revisió o qualificació per l’Entitat Gestora competent. S’aplica un sistema de reducció de cotitzacions per a contingències professionals en funció de la perillositat i els riscos per a les diferents activitats, indústries i tasques. A més, es regula l’establiment d’un sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les companyies que hagin contribuït especialment a la prevenció de la sinistralitat.

El col·lectiu de treballadors per compte aliena gaudeix d’un millor accés a la prestació per cessament d’activitat, sobretot els autònoms econòmicament depenents. Els autònoms passaran a tenir representants en la Junta Directiva i en l’Assemblea General de les Mútues.

Referent a la incapacitat temporal, les mútues podran fer propostes d’alta que es resoldran als Serveis Públics de Salut en cinc dies i en cas de desacord, l’INSS en quatre dies.

Especial dedicació ha tingut per part d’Activa Mútua, en concret la seva Oficina de la Mútua de l’Emprenedor (OME), l’estudi i difusió de la Llei 14/2013 de 27 de setembre que facilita l’inici, exercici i cessament d’activitat amb la finalitat de què no es tingui por a l emprenedoria i es fomenti el creixement de la cultura emprenedora a Espanya, com a conseqüència de la greu crisi regnant des de 2008.

Un altre camp amb especial incidència en les jornades d’Activa Mútua ha estat la Prevenció dels Riscos Laborals (PRL) i més des que el 4 de maig es publiqués la resolució de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social per la qual s’estableix el Pla General de les Activitats Preventives de la Seguretat Social a aplicar per les mútues col·laboradores de la Seguretat Social. Des d’aquest marc s’estableix un programa d’assessorament tècnic a pimes, empreses de menys de 50 treballadors; aquelles amb sinistralitat elevada o el programa sobre el control de la despesa en prestacions econòmiques de la Seguretat Social per contingències professionals. Sense oblidar l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut Laboral en el Treball 2015-2020 i que redunda en l’eficiència de les institucions dedicades a la prevenció dels riscos laborals i la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball. Tot amb l’objectiu de crear llocs de treball segurs, saludables i productius.