Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Així canvien les baixes laborals a partir d’avui.

Així canvien les baixes laborals a partir d’avui.
01 des

Així canvien les baixes laborals a partir d’avui.

Les mútues augmentaran el control de la baixa laboral, encara que la sanitat pública és l’única que pot donar l’alta definitiva.

A partir d’avui entra en vigor el Reial decret del 18 de juliol amb la reforma que va aprovar el Govern per lluitar contra el frau en les baixes laborals durant el primer any. Els objectius són reduir l’absentisme en les empreses i rebaixar la despesa en les prestacions de la Seguretat Social. El pressupost previst per incapacitat temporal per aquest any és de 4.492 milions d’euros, la qual cosa suposa un descens del 9,7%. No obstant això, per al proper any, ja amb el creixement consolidat, la despesa prevista és de 5.400 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 9,21%. Les principals novetats del Reial decret són les següents:

Qui podrà donar l’alta: L’última paraula en la baixa laboral per causes comunes, que és on estigui el major problema de despesa, la té el metge de la sanitat pública. Això no és obstacle perquè la reforma reforci el paper de les mútues en el seguiment del treballador.

Quin és el paper de les mútues: Les entitats col·laboradores de la Seguretat Social podran requerir al treballador perquè passi el reconeixement mèdic, quantes vegades creen necessari. A més, les mútues podran sol·licitar a la Seguretat Social que doni d’alta al treballador. L’Administració tindrà quatre dies per respondre de forma raonada a la mútua.

Què ocorre si el treballador no acudeix a la cita? El treballador ha de rebre la citació amb almenys quatre dies d’antelació a l’examen mèdic. En el cas que l’empleat no acudeixi, perdrà la prestació de forma cautelar. Si el treballador no justifica la seva absència en deu dies, llavors perdrà el salari sustitutori de forma definitiva.

Quin termini té l’empleat per lliurar a les empresa els parts de baixa i d’alta metgessa? Té tres dies per lliurar una còpia dels parts de baixa i de confirmació. En canvi, té 24 hores per presentar a l’empresa el part d’alta.

Quin és l’administració de les baixes: Quan la baixa sigui inferior a cinc dies, el mateix metge podrà expedir un part de baixa i d’alta, sotmès aquest últim a revisió. Si la baixa dura fins a 30 dies, el treballador lliurarà a l’empresa el primer part de confirmació en un termini de set dies, i el segon, a partir de les dues setmanes. Si dura 60 dies de malaltia, a partir del segon parteix de confirmació de la baixa, l’empleat tindrà un termini de lliurament a l’empresa de 28 dies. Transcorregut aquest temps, el treballador haurà de lliurar el segon parteix de baixa, i successius, cada 35 dies.

Què ocorre si la baixa supera l’any de durada? El control de la baixa laboral temporal pansa a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que la transforma en una incapacitat permanent. Si escau, serà l’Institut el que s’encarregui de concedir la pròrroga de la baixa per un temps de 180 dies. A partir d’aquí, si no hi ha possibilitats de recuperació, la baixa pot transformar-se en una pensió per incapacitat permanent.

Qui paga al treballador? En general, per delegació el pagament ho fa l’empresa amb la mateixa periodicitat que els salaris. En la malaltia comuna o accident no laboral, l’abonament del salari entre el 4º i el 15º dia de la baixa és a càrrec de l’empresari. A partir del 16º el pagament serà del INSS o de la mútua. En el cas dels treballadors autònoms, el pagament ho realitza directament l’entitat gestora o mútua competent.

Font: http://www.expansion.com/economia/2015/11/30/565cb2fbe2704e431a8b459c.html