Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

L’autònom

T’acompanyem en les teus nous reptes. T’aportem
la seguretat que necessites per dedicar-te plenament
a la teva activitat.

Prestacions especials

Les Prestacions Especials són prestacions alienes i complementàries de caràcter potestatiu, concedides per la Comissió de Prestacions Especials (òrgan paritari d’Activa Mútua), amb càrrec a la Reserva d’Assistència Social.

Aquests ajuts van a càrrec de la reserva destinades a finançar les necessitats sobrevingudes que els treballadors, per compte aliè o per compte propi, i els seus drethavents hagin de fer front com a conseqüència d’una contingència professional, sempre i quan l’accident de treball o la malaltia professional esdevinguts determinin un especial estat o situació de necessitat.

Les Prestacions especials queden regulades en:

  • Articles 90, 96.1 b) del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
  • Article 67 del Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel que s’aprova el Reglament sobre col·laboració de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.
  • Resolució de 28 d’octubre de 2019 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la que s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’Article 96.1 B) del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Aquesta resolució fixa el catàleg de prestacions especials, senyalant els subjectes que poden causar-les, establint el règim d’aplicació de les mateixes, els límits de rendes de la unitat de convivència i els documents necessaris en cada cas.

Subjectes Beneficiaris

Podran ser subjectes beneficiaris:

  • Persones treballadores accidentades o afectades per una malaltia professional.
  • Drethavents de les persones treballadores

Requisits comuns per a accedir a aquestes prestacions són:

  • Estat de necessitat sobrevingut i amb causa directa en l’Accident de Treball o Malaltia Professional, i, per a la seva determinació es prendran en consideració els ingressos totals de la unitat de convivència en la que es trobi la persona beneficiària de la prestació.
  • No superar el límit d’ingressos de la unitat de convivència de la persona accidentada, fixats en la Resolució de 28 d’octubre de 2019.
  • Només es pot reconèixer un únic ajut per accident o malaltia professional

Règim de concessió de les prestacions complementàries

La concessió d’aquestes prestacions tindrà caràcter potestatiu, tant en el seu reconeixement com en la seva quantia.

Sol·licitud d’ajuts

Es pot sol·licitar l’ajut complementària en qualsevol centre d’Activa Mútua emplenant el formulari de sol·licitud de prestació.

Correu electrònic de contacte: prestacionesespeciales@activamutua.es

Enllaç a Resolució 28 d’octubre de 2019