Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

categories:

Menys sinistralitat a les empreses

Menys sinistralitat a les empreses
18 gen

Menys sinistralitat a les empreses

De #gener a #novembre de #2020, el número d’#accidentsdetreball amb baixa va ser 444.269, mentre que el d’accidents de treball sense baixa va ser 478.390. Comparant les xifres amb el mateix període de l’any anterior, els accidents amb baixa van experimentar una disminució del 24,7% i els accidents sense baixa del 28,7%.
Dins dels accidents amb baixa, es van produir 392.441 accidents durant l’horari laboral i 51.828 accidents “#initinere”. La variació en relació a l’any anterior es va situar en el -23,2% per als accidents en jornada i en el -34,4% per a accidents “in itineri”. Per situació #professional dels accidents amb baixa, es van produir 416.635 accidents per a #assalariats i 27.634 accidents per a #treballadorspercomptepropi.
Per sectors, concentren accidents #indústries extractives; #construcció; subministrament d’#aigua, sanejament i gestió de #residus; indústria #manufacturera i #agricultura, #ramaderia, #silvicultura i #pesca, per la qual cosa van registrar índexs d’incidència superiors a la mitjana.
Les comunitats de #CastellalaManxa, #LaRioja, #Aragó i #Múrcia van registrar un índex d’incidència superior al total i per sobre de l’any anterior. #Navarra també presenta un índex d’incidència superior a la mitjana, però per sota de l’índex total. #IllesBalears també registra un índex d’incidència superior a la mitjana, no obstant això, és la #comunitatautònoma on l’índex d’incidència ha descendit més respecte al mateix període de l’any anterior.

3 de cada 5 treballadors pateixen trastorns musculoesquelètics

3 de cada 5 treballadors pateixen trastorns musculoesquelètics
23 oct

3 de cada 5 treballadors pateixen trastorns musculoesquelètics

El divendres, 23 d’octubre, finalitza la Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, efemèrides que consciencia sobre la importància d’una gestió activa i participativa de la seguretat i la salut a la feina.

La campanya d’enguany s’ha enfocat a “Treballs saludables: relaxem les càrregues”, molt dirigida, per tant, cap als trastorns musculoesquelètics (TME). I és que 3 de cada 5 treballadors de la Unió Europea (UE) sofreix aquestes malalties a causa d’alteracions d’estructures corporals com a músculs, articulacions o tendons, causades o agreujades per l’entorn laboral que cursen amb dolor d’esquena o a extremitats superiors.

Els agents causants d’aquesta afecció estan relacionats amb moviments repetitius de mans o braços, romandre assegut molt de temps, elevació i desplaçament de càrregues pesades o postures extenuants.

Els TME mellan ostensiblement la qualitat de vida i redueixen la capacitat laboral d’una persona; en conseqüència, constitueixen una de les causes més comunes de discapacitat, baixa per malaltia i jubilació anticipada.

Encara que és possible prevenir els TME, continuen sent el principal problema de salut laboral a Europa.

Contra la discriminació en el Dia Internacional de la Quequesa

Contra la discriminació en el Dia Internacional de la Quequesa
22 oct

Contra la discriminació en el Dia Internacional de la Quequesa

8 de cada 10 casos de persones amb aquest trastorn comunicacional no superen les entrevistes de feina

#ActivaMutua afronta aquest dijous, no sense trencar una llança a favor del #DiaInternacionaldelaQuequesa.

La nostra entitat, que diposita en la #discapacitat, la biga mestra de la seva #responsabilitatsocial, reprova enèrgicament la falta de reconeixement, prejudici i #discriminaciósociolaboral que sofreixen aquestes persones amb #trastorncomunicacional.

És intolerable que pateixin #frustració, #por, #rebuig, #aïllament, per culpa de les #bromes i #burles dels #irrespectuosos.

Segons la #FundacióEspanyoladelaQuequesa, els qui sofreixen aquest impediment, assenyalen l’#entornlaboral o #docent, on es pateix més #discriminació.

I encara que la #LleidelaDiscapacitat garanteix un 2% dels llocs de #feina a les #empreses per als qui tenen reconeguda una discapacitat d’almenys un 33%, la majoria de les vegades no és així en el cas de la #quequesa.

És més, 8 de cada 10 persones amb quequesa no superen les #entrevistesdefeina.

Com més aviat es comenci un tractament amb un #logopeda, més possibilitats hi ha de millorar la manera d’expressar-se.

#ISAD2020 #ConcienciaTartamudeo

Nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social

Nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social
17 des

Nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social

En vigor l’1 de gener de 2020, li correspon la seva concessió a les mútues

El passat 13 de desembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicava una resolució perquè des de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social s’ofereixi un nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social en casos d’accidents de treball (AT) o malaltia professional (MP) a l’empara de l’article 96.1.b del text refós de la llei general de la Seguretat Social. Això, en funció de la disponibilitat pressupostària d’aquestes entitats.

En vigor des de l’1 de gener de 2020, s’estableix que els expedients iniciats i no resolts amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta resolució, s’adaptaran a les previsions contemplades en elles.

Les noves prestacions complementàries són:

–              Rehabilitació i recuperació: Ajudes per a despeses d’ingrés en centres sociosanitaris o residencials; despeses per ingrés d’un treballador en un centre hospitalari; pròtesi o ajudes tècniques no reglades i per a tractaments mèdics o teràpies no reglades.

–              Reorientació professional i adaptació del lloc de treball: formació professional i inserció sociolaboral o adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seva activitat.

–              Adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària: eliminació de barreres en habitatge habitual, adquisició d’habitatge habitual adaptat, adaptació de vehicle, suport domiciliari per al desenvolupament d’activitats bàsiques de la vida diària, accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació.

–              Altres prestacions: complement a l’auxili per defunció, formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa, manteniment de la possessió o gaudi de l’habitatge habitual o altres prestacions a favor del treballador que hagi sofert un accident de treball o malaltia professional i es trobi especialment estat o situació de necessitat.

Podran beneficiar-se d’aquestes prestacions complementàries:

–              La persona treballadora, pels danys soferts com a conseqüència d’un AT o d’una MP, encara amb posterioritat a la pèrdua de l’ocupació, sempre que quedi acreditat amb el corresponent informe mèdic que és conseqüència directa de l’AT o de la MP.

–              El cònjuge o la parella de fet del treballador fins i tot en els casos en els quals no tingui drets successoris del treballador mort i els fills del treballador accidentat. En tots dos supòsits, hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.

–              Mancant els anteriors, els néts i, mancant aquests, els pares. En tots dos supòsits hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.

–              Podrà ser beneficiari de la prestació d’auxili per defunció, qualsevol familiar, cònjuge o parella de fet que tingui la condició de drethavent i hagi sufragat les despeses del decés.

Activa Mútua participa a la 8a Setmana de la Responsabilitat Social i la distingeixen amb l’Etiqueta Responsable.

Activa Mútua participa a la 8a Setmana de la Responsabilitat Social i la distingeixen amb l’Etiqueta Responsable.
16 nov

Activa Mútua participa a la 8a Setmana de la Responsabilitat Social i la distingeixen amb l’Etiqueta Responsable.

La 8a edició de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, organitzada per Enginyeria Social S.A.L. i l’Associació + Responsables es celebra del 14 al 18 de novembre a l’auditori del campus de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Durant cinc dies es celebraran conferències, espais de networking, jornades de portes obertes, tallers per a la ciutadania, accions de voluntariat i un seguit d’activitats que recorreran diferents espais per donar veu a la responsabilitat social, on grans empreses, pimes, entitats, ciutadania i administracions públiques compartiran bones pràctiques i experiències en RSC en l’esdeveniment de referència d’aquest sector.

A la jornada inaugural es va fer el lliurament anual de l’Etiqueta Responsable a diferents empreses, entre elles a Activa Mútua com a organització que destaca per les seves bones pràctiques en RSC.

En el segon dia Activa Mútua i Ilunion, van presentar l’Estudi “Absentisme de les persones amb discapacitat en les empreses”. L’informe ha analitzat 103 empreses i / o grups d’empreses amb 177.166 treballadors (4.375 amb discapacitat) de diferents sectors i amb una representació de totes les comunitats autònomes.

Antonio Andújar, director d’Activa Mútua Discapacitat i Dependència analitzo l’informe i va destacar que les empreses que contracten persones amb discapacitat no presenten més taxes d’absentisme laboral en els seus resultats.

Activa Mútua en la 1a Setmana de la Responsabilitat Social a la Comunitat Valenciana.

Activa Mútua en la 1a Setmana de la Responsabilitat Social a la Comunitat Valenciana.
26 oct

Activa Mútua en la 1a Setmana de la Responsabilitat Social a la Comunitat Valenciana.

Presentació informe “Impacte zero de la discapacitat en l’absentisme”. Els empleats amb discapacitat no augmenten l’absentisme a les empreses

Les empreses que donen feina a persones amb discapacitat no presenten majors taxes d’absentisme laboral. Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi “Absentisme de les persones amb discapacitat en les empreses” elaborat per Activa Mútua amb la col·laboració de ILUNION Tecnologia i Accessibilitat. Un 57% de les empreses enquestades opinen que la discapacitat no influeix en una major taxa d’absentisme, davant d’un 24% que sí que consideren que discapacitat i absentisme poden estar relacionats.

“La manca de dades sobre l’absentisme entre treballadors amb discapacitat ens va impulsar a elaborar aquest estudi amb l’objectiu d’orientar les actuacions que es realitzin tant a nivell de polítiques públiques del mercat laboral, com en l’àmbit organitzacional i de gestió en les empreses” explica Antonio Andújar, director de Discapacitat i Dependència d’Activa Mútua, qui ha presentat avui l’estudi en el marc de la 1a Setmana de la Responsabilitat Social a la Comunitat Valenciana.

Segons les xifres d’absentisme que presenten les empreses participants en l’estudi, els empleats amb discapacitat presenten un 11,2% d’absentisme, una xifra similar a l’10,6% que es registra entre les persones sense discapacitat. No obstant això, tal com es desprèn de les percepcions que mostra l’estudi, gairebé un 45% de les empreses opina que l’absentisme laboral és un dels principals inconvenients a l’hora de contractar persones amb discapacitat.

L’informe liderat per Activa Mútua i confiat a ILUNION Tecnologia i Accessibilitat ha analitzat 103 empreses i / o grups d’empreses amb 177.166 treballadors (4.375 amb discapacitat) de diversos sectors i amb representativitat de totes les comunitats autònomes. De les empreses analitzades, un total de 20 disposaven de centres de treball a la Comunitat Valenciana.

Segons dades de l’Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball a Espanya de la Fundació ONCE, a València es registren un total de 157.600 persones amb certificat de discapacitat en edat activa (entre els 16 i els 64 anys), amb una taxa d’ocupació d’un 19,2%, quatre punts per sota de la mitjana nacional.

Respecte a la xifres d’absentisme a la Comunitat Valenciana que es desprenen de l’estudi, les empreses analitzades presentaven un índex d’absentisme general d’un 7%, que en el cas de les persones amb discapacitat augmentava a un 14,9%.
“En general les empreses analitzades destaquen l’alt compromís habitual de les persones amb discapacitat. Un pas essencial és contemplar la discapacitat com una variable més social que individual, ja que són les condicions d’accessibilitat dels entorns, processos, productes i serveis, les que limiten o afavoreixen el ple desenvolupament de les persones amb discapacitat en les empreses “, destaca Verónica Martorell, directora d’Accessibilitat Tecnològica, Estudis i R + d + i de Ilunion.

Motivació i compromís
Les empreses que consideren que l’absentisme és més gran entre les persones amb discapacitat al·leguen com a principals raons la manca de motivació i compromís, una influència negativa del context familiar i social, una major necessitat de revisions i controls mèdics, una manca d’adaptació del lloc de treball, una major incidència d’altres malalties i una major incidència de l’envelliment.

En canvi, per a aquells que afirmen que l’absentisme és menor entre aquest col·lectiu opinen que hi ha un menor nombre de baixes per maternitat / paternitat, una major motivació i implicació en el treball i una no incidència de la discapacitat en el comportament absentista.

En general, les menors taxes d’ocupació de les persones amb discapacitat respecte a la població sense discapacitat estan relacionades amb barreres d’accés al mercat laboral, que es circumscriuen a prejudicis sobre el col·lectiu de treballadors, també el major risc d’absentisme i d’accidentalitat.

Mesures per evitar el Absentisme i la Accidentalitat Laboral
Gran part de les empreses participants en aquest estudi no prenen mesures de reducció i gestió de l’absentisme (47,6%). En la seva majoria, (92%) aposten per una política basada en la prevenció de riscos laborals, factor molt important per a la inclusió de les persones amb discapacitat. L’anàlisi i adaptació dels llocs de treball o la inclusió de les necessitats d’aquest col·lectiu en les mesures d’emergència i evacuació són factors decisius per evitar l’absentisme i l’accidentalitat (el 73% ja ho realitza).

En una posició més avançada es troben les empreses que aposten per la inclusió laboral de les persones amb discapacitat a través de la pròpia política i filosofia de l’organització. La col·laboració amb la comunitat local i el teixit associatiu (54%), les aliances amb entitats especialitzades en integració laboral de persones amb discapacitat (50%) o l’adaptació dels processos de selecció a les necessitats de les persones amb discapacitat (43% ), són les accions més utilitzades.

“Les empreses i organitzacions han d’incorporar valors de diversitat i definir una política d’integració de les persones amb discapacitat” mostra Antonio Andújar d’Activa Mútua, qui apunta algunes de les mesures senzilles plantejades en l’estudi com afavorir processos inclusius de selecció, l’adaptació de els llocs a les necessitats de les persones amb discapacitat, fomentar la prevenció de riscos laborals, així com facilitar mesures com el teletreball o la flexibilitat d’horaris.

Activa Mútua analitza l’absentisme i la millora de resultats a Reus Tecnoparc

Activa Mútua analitza l’absentisme i la millora de resultats a Reus Tecnoparc
28 jun

Activa Mútua analitza l’absentisme i la millora de resultats a Reus Tecnoparc

Les jornades aborden l’excel·lència en els processos i la millora dels resultats.

Activa Mútua ha organitzat el 26 i 27 de juny a la seu central de Reus – Tecnoparc unes jornades per analitzar el creixent absentisme actual i dissenyar mesures de contenció amb què millorar els resultats i plasmar l’excel·lència dels processos en aquelles delegacions de la mútua que s’estan veient més afectades per l’augment de baixes de treballadors assegurats.

En total, més de mig centenar de delegats, directius i tècnics aborden una incidència que segons els especialistes creix més que la recuperació i l’ocupació fins situar-se al 4,8 per cent (per sobre del PIB) i uns costos de gairebé 6.000 milions d’euros per a la Seguretat Social. La incapacitat temporal i les contingències comunes s’han xifrat en gairebé el 11 per cent.