Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

categories: Afiliació

Activa Mútua centralitza a Amposta la seva activitat al Montsià

Activa Mútua centralitza a Amposta la seva activitat al Montsià
09 gen

Activa Mútua centralitza a Amposta la seva activitat al Montsià

Amb la finalitat de millorar el servei a les nostres empreses mutualistes i població protegida, amb data 8 d’abril de 2020, es procedirà a centralitzar tota l’activitat assistencial de la comarca del Montsià al centre d’Amposta situat a la Avgda. Josep Tarradellas, n. 133 i des d’aquí atenderem encantats i millor als nostres mutualistes de la delegació d’Ulldecona.

Un dels principis d’actuació de la mútua és donar una atenció de proximitat garantint uns elevats estàndards de qualitat i eficiència. Forma part del nostre objectiu i això ens compromet a treballar en una millora contínua dels nostres serveis.

Per això, hem unificat tots els nostres recursos a Amposta, a l’Avgda. Josep Tarradellas n. 133, amb la finalitat de centralitzar i optimitzar l’atenció sanitària i la gestió de les prestacions de la Seguretat Social ofertes als treballadors, i millorant en agilitat i eficiència.

Activa Mútua enforteix el centre assistencial de Reus

Activa Mútua enforteix el centre assistencial de Reus
08 gen

Activa Mútua enforteix el centre assistencial de Reus

L’entitat redirigeix recursos a aquesta delegació

Activa Mútua, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 3, ha començat 2020 potenciant i impulsant la que és una de les delegacions més importants de la seva xarxa estatal: la de Reus (Baix Camp), emplaçada al carrer del Roser n. 107.

L’objectiu d’aquesta estratègia és transmetre la màxima qualitat al catàleg de la Seguretat Social i promoure la salut laboral i millorar la gestió de les prestacions durant els períodes de baixa laboral a una zona: Reus i comarca, on conflueix un nodrit nombre d’empreses protegides per Activa Mútua: més de 3.200 empreses amb un contingent de gairebé 30.000 treballadors adherits; gairebé 5.000 d’ells, autònoms.

Amb aquest propòsit, tant des de la direcció territorial de Catalunya, la direcció d’aquesta sucursal, com la directiva del centre mèdic i assistencial aquí operatiu s’aposta per una millora de la gestió, redirigint tots els recursos sanitaris a una única delegació. La intenció és transmetre competitivitat, eficiència i resolució a les empreses protegides de la zona.

De fet, amb aquest mateix propòsit de potenciació i millora, també s’ha procedit al trasllat al carrer de Roser de l’equip mèdic i sanitari que fins avui oferia les seves funcions al centre assistencial de la seu territorial de Reus-Tecnoparc.

A la delegació de Reus al carrer de Roser treballen 41 professionals, dels quals 26 són personal sanitari.

Aquesta nova configuració permet que la funcionalitat i assistència sigui més folgada i espaiosa, amb la instauració d’un horari més ampli per a l’atenció dels mutualistes: de 8 a 19.30 hores.

Nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social

Nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social
17 des

Nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social

En vigor l’1 de gener de 2020, li correspon la seva concessió a les mútues

El passat 13 de desembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicava una resolució perquè des de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social s’ofereixi un nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social en casos d’accidents de treball (AT) o malaltia professional (MP) a l’empara de l’article 96.1.b del text refós de la llei general de la Seguretat Social. Això, en funció de la disponibilitat pressupostària d’aquestes entitats.

En vigor des de l’1 de gener de 2020, s’estableix que els expedients iniciats i no resolts amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta resolució, s’adaptaran a les previsions contemplades en elles.

Les noves prestacions complementàries són:

–              Rehabilitació i recuperació: Ajudes per a despeses d’ingrés en centres sociosanitaris o residencials; despeses per ingrés d’un treballador en un centre hospitalari; pròtesi o ajudes tècniques no reglades i per a tractaments mèdics o teràpies no reglades.

–              Reorientació professional i adaptació del lloc de treball: formació professional i inserció sociolaboral o adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seva activitat.

–              Adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària: eliminació de barreres en habitatge habitual, adquisició d’habitatge habitual adaptat, adaptació de vehicle, suport domiciliari per al desenvolupament d’activitats bàsiques de la vida diària, accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació.

–              Altres prestacions: complement a l’auxili per defunció, formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa, manteniment de la possessió o gaudi de l’habitatge habitual o altres prestacions a favor del treballador que hagi sofert un accident de treball o malaltia professional i es trobi especialment estat o situació de necessitat.

Podran beneficiar-se d’aquestes prestacions complementàries:

–              La persona treballadora, pels danys soferts com a conseqüència d’un AT o d’una MP, encara amb posterioritat a la pèrdua de l’ocupació, sempre que quedi acreditat amb el corresponent informe mèdic que és conseqüència directa de l’AT o de la MP.

–              El cònjuge o la parella de fet del treballador fins i tot en els casos en els quals no tingui drets successoris del treballador mort i els fills del treballador accidentat. En tots dos supòsits, hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.

–              Mancant els anteriors, els néts i, mancant aquests, els pares. En tots dos supòsits hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.

–              Podrà ser beneficiari de la prestació d’auxili per defunció, qualsevol familiar, cònjuge o parella de fet que tingui la condició de drethavent i hagi sufragat les despeses del decés.

El creixement d’Activa Mútua es consolida amb l’estalvi

El creixement d’Activa Mútua es consolida amb l’estalvi
13 nov

El creixement d’Activa Mútua es consolida amb l’estalvi

La direcció celebra a Lleida una segona trobada amb els treballadors, per a analitzar la situació actual i albirar les mesures a emprendre

«La recuperació, el desenvolupament i l’enfortiment d’Activa Mútua es plasmaran gradualment mitjançant l’estalvi i el control de despeses innecessàries», van preponderar recentment els subdirectors, Lidia Mur de Prestacions i el Dr. Joan Rovirosa d’Assistencial.

De tal forma, a Lleida per exemple, s’ha paralitzat l’obertura d’un centre assistencial de dubtosa utilitat a un polígon industrial. O a Tarragona, d’antuvi es tancaran 5 petits centres assistencials amb resultats insatisfactoris o la paralització d’una aplicació informàtica que suposarà a la mútua un estalvi d’entre 1,5-2 milions d’euros.

De fet, amb anterioritat al cop de timó conferit en la gestió d’Activa Mútua, tres quartes parts de la despesa procedia de l’estructura central i això era «inconcebible». En una entitat de serveis assistencials, el 75% del dispendi ha de procedir realment del personal que proporciona el servei.

Recentment, la direcció d’Activa Mútua va celebrar a Lleida la seva segona trobada amb els treballadors per a explicar de manera detallada la situació de la mútua després ja de 8 mesos quan va estar a punt de ser intervinguda per gestió indeguda de recursos públics.

En aquesta ocasió, no va presidir la trobada el director gerent, Miguel Ángel Díaz Peña perquè encapçalessin l’acte dos dels subdirectors de la mútua: Lidia Mur de Prestacions i el Dr. Joan Rovirosa d’Assistencial. L’acte va comptar amb el suport logístic del director de la delegació de Lleida, Santi Figueras.

En representació dels treballadors adscrits a aquesta seu territorial de la mútua i triats a l’atzar, van estar presents: Albert Calderó, d’assessoria jurídica de serveis generals; Laia Carulla de prestacions; Alba Codina, infermera d’ITCC i supervisora a la zona centre-nord; Cristina Esquerda d’atenció al mutualista; Noemí Giró de prestacions; Ana Lapera, infermera assistencial; Lidia Muñoz, cap del departament financer; Sonia Rodríguez de prestacions i David Sabin, fisioterapeuta.

Inquietuds

Estrès, incertesa, desorientació, desmotivació, precipitació, desorganització, incapacitació, indefensió… van ser les inquietuds traslladades pels treballadors al llarg del debat, a conseqüència de les experiències que s’estan vivint en aquesta etapa de transició de la mútua fins a la plasmació total d’una nova i efectiva gestió d’acord amb els paràmetres de la Seguretat Social.

En aquest sentit, els subdirectors van recomanar paciència als treballadors i van verificar que «tot anirà encaixant progressivament». Van aconsellar a la plantilla ser «proactiva» perquè «ningú millor per a conèixer les necessitats de les feines i millorar-les», seguint, és clar, les línies jeràrquiques.

Van exhortar a la plantilla a donar «el màxim de si», a posar ordre, aplicar una política de control de la despesa i una gestió més eficient dels recursos per a arribar a bon port i «enfortir-nos com a mútua».

Els subdirectors van recalcar que s’havia aconseguit «un punt d’inflexió» i per això, estaven convençuts que es produirà un canvi de tendència en el curt termini. «L’interès de la majoria és que tot funcioni bé i lògicament, el control exhaustiu de la despesa és un paràmetre prioritari a causa de l’important problema econòmic regnant resultant de decisions passades no autoritzades i, en conseqüència, la devolució de molts diners a la Seguretat Social».

Aquesta és la situació que està llastrant aquest període intermedi, però ja sabem «què tenim què retornar, què podem gastar i estem a punt de començar a executar». «S’ha de revisar tot, des de les tarifes establertes amb els centres assistencials, les bases reguladores que paguem en prestacions, fins als salaris. Estem reduint dispendis i pagant encara la despesa compromesa, per això encara queden mesos de desajustos».

Els subdirectors van recordar la intervenció que va estar a punt d’ocórrer fa uns 8 mesos, però van vanagloriar la capacitat de la junta general de reaccionar a temps i de nomenar com a director gerent a Miguel Ángel Diaz Peña.

Fusió

Respecte als rumors de fusió amb una altra mútua, els subdirectors no van oblidar que el sector de les mútues ja està sumit en aquesta inèrcia des de fa força temps, això ja no ha de sorprendre a ningú i en qualsevol cas, existeix un pacte polític pel qual «no es regularan les plantilles de les mútues encara que es produeixin fusions». Sense prescindir del fet que el model de les mútues és molt més còmode i barat per al ministeri pel que dóna fe de la seva perdurabilitat en el temps. És més, «amb les integracions s’unificaran els salaris», una circumstància positiva per a Activa Mútua perquè en aquest sentit està «per sota de la mitjana del sector».

«Les fusions ja s’estan produint», van remarcar. De fet, a la Clínica Activa Mútua ja existeix un conveni amb Fremap, Fraternitat i Mútua Universal perquè aquí operin als seus malalts. «S’estan tancant molts acords», van destacar.

Respecte a l’entorn específic de Lleida, els subdirectors van recolzar que és una delegació que registra una bona dinàmica perquè se situa en la mitjana del sector mutualista i fins i tot, per damunt quant a resultats. Tant és així, que la previsió des del vessant assistencial és la de reforçar la seva posició amb un nou traumatòleg: el Dr. Vicente Agraz, qui també operarà a la Clínica Activa Mútua de Tarragona.

Els treballadors de Lleida també van sol·licitar un canvi de l’entorn físic del gimnàs i reformes a l’edifici per fallades estructurals.

Activa Mútua gestiona aquest any 3.000 sol·licituds de “bonus”

Activa Mútua gestiona aquest any 3.000 sol·licituds de “bonus”
22 mai

Activa Mútua gestiona aquest any 3.000 sol·licituds de “bonus”

La campanya incentiva les empreses que combaten la sinistralitat laboral

Activa Mútua es troba en ple procés de tramitació de la campanya coneguda com “bonus”. Va començar el passat 15 d’abril i estarà vigent fins al pròxim 31 de maig.

Una iniciativa que té com a objectiu que aquelles empreses que es distingeixen per una contribució eficaç en la reducció de la sinistralitat laboral, el Ministeri de Treball pugui autoritzar la percepció d’un incentiu de reducció de les cotitzacions socials per contingències professionals.

Aquests ajuts es regulen en el Reial Decret 231/2017 amb el qual es pretén disminuir i prevenir l’accidentalitat, agilitzar i simplificar el procés d’autorització de l’incentiu.

Com a novetat en la campanya del “bonus” d’aquest any; Cristina Somoza, coordinadora de l’Àrea d’afiliació-Cotització d’Activa Mútua, precisa que «s’ha suspès el RD 231/2017 per a les cotitzacions de 2019 i està pendent de reforma durant aquest any». Així mateix, en l’ordre de cotització d’aquest any, s’han modificat a la baixa de manera generalitzada els índexs de sinistralitat “Bonus”.

Durant 2019, Somoza preveu que a Activa Mútua es gestionin al voltant d’uns 3.000 expedients gràcies a la simplificació dels seus requisits, com per exemple, la supressió de la presentació de les factures que acreditin la inversió en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL ) o el certificat d’estar al corrent de les seves obligacions respecte a les cotitzacions de la Seguretat Social. Ara bé, s’ha de d’estar al corrent de pagament a data de finalització del termini per a la presentació de la sol·licitud i també cal disposar de les factures de les inversions. De fet, Somoza recomana que «tant el certificat com les factures es guardin al costat de la sol·licitud».

Tampoc cal que els delegats de prevenció signin la sol·licitud, però hauran d’estar assabentats, això sí, que l’empresari sol·licita el “bonus”.

Poden optar a aquests ajuts, aquelles empreses que cotitzen per contingències professionals i compleixin amb els següents requisits: aconseguir un volum de cotització superior a 5.000 euros en un període màxim de quatre exercicis o un volum de 250 euros en quatre exercicis. Disposar dels índexs de sinistralitat inferiors als publicats anualment al BOE per a cada sector. Estar al corrent de les obligacions en matèria de cotització fins al 31 de maig de l’any de la sol·licitud. No haver estat sancionat en resolució ferma per via administrativa a causa d’infraccions molt greus o greus, que es consideraran quan siguin més de dos en el període d’observació. Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu. Finalment i de manera opcional, haver realitzat inversions en matèria de PRL en el període d’observació i tenir-les documentades.

La coordinadora de l’Àrea d’afiliació-Cotització detalla que, amb la finalitat de facilitar l’accés a l’incentiu de les empreses associades, s’ha proporcionat informació general específica sobre els índexs de cada empresa, a més de la difusió d’un vídeo de com presentar la sol·licitud (https://www.activamutua.es/empresas/bonus).

També s’ofereix atenció personalitzada del compliment i tràmit de sol·licitud mitjançant un correu electrònic (reduccion.cotizacion@activamutua.es) i un telèfon d’assistència específic les 24 hores (902 116 756).

Així mateix, s’han organitzat jornades presencials per a les empreses associades a Activa Mútua.

Ampliació del sistema RED per a treballadors autònoms

Ampliació del sistema RED per a treballadors autònoms
17 set

Ampliació del sistema RED per a treballadors autònoms

Tal com ja és va anticipar en el primer Butlletí de Notícies RED d’aquest any, el pròxim 1 d’octubre del 2018 finalitza el període transitori d’adaptació de sis mesos que estableix l’Ordre ESS / 214/2018, d’1 de març, emesa pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, per la qual es modifica l’Ordre ESS / 484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social, que amplia el llistat de subjectes obligats a realitzar els tràmits per via electrònica.

La reforma no afecta únicament als col·lectius dels Treballadors enquadrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms sinó també als del grup I dels treballadors del mar, al col·lectiu dels representants de comerç i al sistema especial de la Indústria Resinera.

L’objecte de l’ordre és facilitar tant l’intercanvi electrònic de dades o documents com la comunicació d’actuacions administratives entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i les entitats gestores de la Seguretat Social i els autoritzats per a això, per donar així compliment a les obligacions de Seguretat Social per part dels subjectes responsables, en els següents àmbits:

  • Actuacions en matèria d’afiliació, cotització i recaptació de quotes.
  • Comunicació de parts mèdics de baixa, confirmació i alta corresponents a processos d’incapacitat temporal.
  • Comunicació empresarial de la data d’inici de suspensió del contracte de treball o del corresponent permís, a efectes de tramitació de les prestacions per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs o lactància natural, així com les reduccions de jornades de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, als efectes de la tramitació de la prestació de cura de menors afectats per càncer o malaltia greu, de les que siguin beneficiaris treballadors per compte aliè o assimilats.
  • Qualsevol altra actuació exigida en la normativa de Seguretat Social la gestió dels quals sigui atribuïda a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La incorporació dels treballadors autònoms al Sistema RED es podrà realitzar tant en els termes i condicions generals de l’Ordre ESS / 484/2013, de 26 de març, com per l’ús dels mitjans disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.

Clica al següent enllaç per accedir al BOE

També pots accedir a la següent circular on es resumeixen els conceptes més destacats.

 

Lourdes de Lamo Valverde – Àrea de Gestió Integral i Afiliació-Cotització

Activa Mútua tramita més de 6.000 sol·licituds de “bonus” i verifica una major conscienciació de les empreses per la prevenció dels riscos laborals

Activa Mútua tramita més de 6.000 sol·licituds de “bonus” i verifica una major conscienciació de les empreses per la prevenció dels riscos laborals
25 jun

Activa Mútua tramita més de 6.000 sol·licituds de “bonus” i verifica una major conscienciació de les empreses per la prevenció dels riscos laborals

Aquest notable increment ha estat per les facilitats del Ministeri i l’operatiu de la mútua per donar resposta a la ingent campanya.

Activa Mútua, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 3, ha tramitat enguany més de 6.000 sol·licituds relacionades amb la campanya del “bonus”.

La dada és un “èxit total”, ressalta Eduard Llopis, director de l’Àrea de Gestió Integral i Afiliació/Cotització d’Activa Mútua, més si es compara amb les 490 instàncies que va gestionar l’entitat el passat any.

Del 15 d’abril al 31 de maig passats, les empreses que es van distingir per una contribució eficaç en la reducció de la sinistralitat laboral, van tenir la possibilitat de beneficiar-se amb un sistema d’incentius que redueixen les seves cotitzacions professionals, el “bonus”. Unes ajudes que es desprenen del Reial decret 231/2017 amb el qual disminuir i prevenir l’accidentalitat, agilitzar i simplificar el procés de sol·licitud de les mateixes.

L’important augment de peticions d’enguany, segons Llopis, ha estat relacionat amb aquestes facilitats ofertes a les empreses per part del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Una circumstància que sens dubte, ha influït en una major conscienciació de les empreses a l’hora d’adscriure’s a aquestes ajudes i aprofundir en les estratègies de prevenció de riscos laborals.

També ha repercutit l’operatiu dissenyat per Activa Mútua per agilitzar les sol·licituds provinents de les empreses. L’entitat ha informat a les mateixes sobre la seva existència, ha tramitat i enviat la documentació al Ministeri. El procediment d’Activa Mútua –descriu Llopis- ha consistit en la impartició de formació bàsica interna sobre el “bonus” al personal (delegats, tècnics de gestió, personal de delegacions). A més de formació específica a més de 40 professionals de tot el territori per agilitar i fer front al bum que s’esperava. D’altra banda, la realització de més de 25 jornades externes destinades als mutualistes i impartides per professionals de la mútua, incloses dues webinars.

Així com l”enorme” esforç per posar a disposició la nova oficina virtual d’Activa Mútua (“Servimutua”) amb la qual els mutualistes també han tramitat online les seves sol·licituds. De fet, pràcticament el 50% de les sol·licituds s’han resolt a través d’aquest nou portal. Una eina que ha estat “molt bé valorada pels nostres usuaris mutualistes i autoritzats RED”, ressalta el director de l’Àrea de Gestió Integral i Afiliació/Cotització. Tot aquest coneixement, també s’ha materialitzat amb dos cursos avalats per la Universitat Corporativa Activa Mútua.

Activa Mútua dóna el tret de sortida a la campanya del bonus a Saragossa.

Activa Mútua dóna el tret de sortida a la campanya del bonus a Saragossa.
17 abr

Activa Mútua dóna el tret de sortida a la campanya del bonus a Saragossa.

Un acte institucional congrega a professionals de tot el país, per oferir un òptim servei davant aquest incentiu que promou la reducció de la sinistralitat.

Activa Mútua, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 3, va organitzar a Saragossa els passats 16 i 17 d’abril, una jornada de formació interna para tot el seu personal adscrit a l’Àrea d’Afiliació-Cotització vinculat amb la gestió de sol·licituds de l’anomenat “bonus”, un incentiu que pretén reduir les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que es distingeixen per una contribució eficaç i contrastable en la reducció de la sinistralitat laboral en les empreses.

Des del proper 15 d’abril i fins al proper 31 de maig, les empreses que s’hagin distingit per una contribució eficaç en la deducció de la sinistralitat laboral, tenen la possibilitat de beneficiar-se amb un sistema d’incentius que redueixen les seves cotitzacions professionals, segons es desprèn del Reial decret 231/2017 que pretén disminuir i prevenir l’accidentalitat, agilitar i simplificar el procés de sol·licitud de les mateixes.

El director de l’Àrea de Gestió Integral i Afiliació-Cotització d’Activa Mútua, Eduard Llopis, estima que aquest any “quintuplicarem” la gestió de sol·licituds del bonus, ja que es calculen uns 2.500 expedients. Un augment especular que està relacionat amb la simplificació de les diligències del bonus.

La capacitació d’aquest personal qualificat -mitjà centenar de professionals- té lloc a Saragossa i pot considerar-se com el tret de sortida de la mútua per a la campanya del “bonus” d’aquest any. L’esdeveniment aborda un complet programa lectiu que capacita davant el canvi normatiu i l’optimització d’un programa informàtic que gestiona les sol·licituds.

Les jornades també són aprofitades per comunicar el llançament de la nova “ServiMútua”, aplicació interactiva emmarcada dins del portal activamutua.es i que, entre uns altres, permet la consulta online de comunicats d’accident, de contingències comunes o informes de sinistralitat o absentisme; el nou sistema de gestió de farmacioles per a les empreses i aleccionar sobre el pla estratègic de l’Àrea de Gestió Integral i Afiliació-Cotització.

Activa Mútua presenta les novetats sobre “La nova regulació del sistema de reducció de les cotitzacions” a Reus

Activa Mútua presenta les novetats sobre “La nova regulació del sistema de reducció de les cotitzacions” a Reus
12 abr

Activa Mútua presenta les novetats sobre “La nova regulació del sistema de reducció de les cotitzacions” a Reus

Ahir es va realitzar a les instal·lacions de Reus-Tecnoparc una jornada adreçada a mutualistes on es van explicar les novetats respecte a la nova regulació del sistema de reducció de les cotitzacions o Bonus.

Actualment el Bonus és una eina que permet a les empreses beneficiar-se d’una reducció de les cotitzacions per contingències professionals a empreses amb menys sinistralitat laboral. Per aquest motiu, i tenint en compte la recent publicació al BOE del passat dissabte 17 de març del 2018, de l’ordre ESS / 256/2018 que regula el Bonus i per la qual es desenvolupa el RD 231/2017.

DSC_7654

L’objectiu de la jornada va ser donar a conèixer tant el contingut del RD com de l’ordre acabada de publicar, i facilitar l’emplenament de les sol·licituds del Bonus en la mateixa jornada. D’altra banda també es va incloure en la mateixa sessió els aspectes més importants de la nova llei d’autònoms publicada en l’últim trimestre del 2017.

DSC_7648

La benvinguda i presentació de l’acte va anar a càrrec de Xavier Llucià, director de la Delegació d’Activa Mútua Reus. Per la seva banda Alfons Luesma Pazo, inspector de Treball i Seguretat Social es va encarregar de la transmetre tots els aspectes relacionats amb la Nova regulació del sistema de reducció de les cotitzacions, i finalment Lluís Martínez García, Coordinador Tècnic de Gestió Integral Afiliació Cotització presentar com gestionar les sol·licituds a través de l’eina interna Servimutua.

Reconeixement a la químiques pel seu exhaustiu control de l’accidentalitat

Reconeixement a la químiques pel seu exhaustiu control de l’accidentalitat
09 abr

Reconeixement a la químiques pel seu exhaustiu control de l’accidentalitat

Activa Mútua, ha distingit a tres de les companyies més importants del site químic tarragoní com són BASF, Asfaltos Españoles (ASESA) i Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) per l’efectiva gestió de la seguretat dels seus treballadors, que es tradueix en uns nimis índexs d’accidentalitat.

El reconeixement ha consistit en un diploma que acredita el seu accés a l’anomenat “Bonus”, un sistema d’incentiu per a les empreses que redueix les seves cotitzacions professionals si les companyies s’han distingit per una contribució eficaç en la reducció de la sinistralitat laboral. Unes ajudes que pretenen disminuir i prevenir l’accidentalitat.

Per al cas de BASF, la credencial va ser lliurada en BASF Construction Chemicals Spain, emplaçada en Millorada del Camp (Madrid). Van fer lliurament del diploma Magí Casellas i Manuel Moreno, director de l’Àrea de Gestió d’Organització Territorial i director de Madrid d‘Activa Mútua, respectivament, a Antonio Chamorro, site manager i Javier Escolar, ESHQ Officer Spain. BASF Construction Chemicals Spain ha aconseguit el bonus en els últims 5 anys. En l’últim exercici, l’import cobrat va ser de 12.409 euros.

En Asfaltos Españoles (ASESA), el diploma va ser lliurat per Joan Tuà, director de la Delegació Territorial de Tarragona d’Activa Mútua al director general d’ASESA, José Luis Prieto. També va estar present, María Almudeve, responsable de Seguretat. Aquest mateix dia, un treballador d’ASESA, Albert Recasens, també va ser premiat per haver aconseguit el accésit del “V Concurs Fotogràfic Activa Mútua”, valorat en 500 euros per la instantània “Finalitzant una jornada d’altura”. 

Finalment, el director de la Delegació Territorial de Tarragona d’Activa Mútua també va lliurar el diploma “Bonus 2015” a l’empresa IQOXE, concretament a Gerardo Adrio i Laura Alonso, cap i tècnica, respectivament, del Departament de Seguretat.