Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

categories: Prestaciones

La prestació per cessament d’activitat dels autònoms es prorroga fins al 31 de maig

19 gen

La prestació per cessament d’activitat dels autònoms es prorroga fins al 31 de maig

El 18 de gener, el #Ministerid’InclusióSeguretatSocialiMigracions, així com les principals associacions de #treballadorsautònoms, van acordar prorrogar el període d’accés a la #prestaciópercessamentd’activitat que caducava aquest 31 de #gener.

De tal forma, aquestes ajudes continuaran vigents fins al 31 de #maig d’#2021 amb el propòsit de salvaguardar als 3 milions de #treballadorspercomptepropi seriosament afectats per la recessió econòmica que ha originat la crisi sanitària causada pel nou #coronavirus #Covid19.

Segons aquests professionals, des de l’inici de la recessió han perdut 65.000 milions de #euros.

El ministeri, des del primer decret d’#estatd’alarma, ha concedit subvencions per valor de gairebé 5.000 milions d’euros.

Activa Mútua centralitza a Amposta la seva activitat al Montsià

Activa Mútua centralitza a Amposta la seva activitat al Montsià
09 gen

Activa Mútua centralitza a Amposta la seva activitat al Montsià

Amb la finalitat de millorar el servei a les nostres empreses mutualistes i població protegida, amb data 8 d’abril de 2020, es procedirà a centralitzar tota l’activitat assistencial de la comarca del Montsià al centre d’Amposta situat a la Avgda. Josep Tarradellas, n. 133 i des d’aquí atenderem encantats i millor als nostres mutualistes de la delegació d’Ulldecona.

Un dels principis d’actuació de la mútua és donar una atenció de proximitat garantint uns elevats estàndards de qualitat i eficiència. Forma part del nostre objectiu i això ens compromet a treballar en una millora contínua dels nostres serveis.

Per això, hem unificat tots els nostres recursos a Amposta, a l’Avgda. Josep Tarradellas n. 133, amb la finalitat de centralitzar i optimitzar l’atenció sanitària i la gestió de les prestacions de la Seguretat Social ofertes als treballadors, i millorant en agilitat i eficiència.

Activa Mútua enforteix el centre assistencial de Reus

Activa Mútua enforteix el centre assistencial de Reus
08 gen

Activa Mútua enforteix el centre assistencial de Reus

L’entitat redirigeix recursos a aquesta delegació

Activa Mútua, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 3, ha començat 2020 potenciant i impulsant la que és una de les delegacions més importants de la seva xarxa estatal: la de Reus (Baix Camp), emplaçada al carrer del Roser n. 107.

L’objectiu d’aquesta estratègia és transmetre la màxima qualitat al catàleg de la Seguretat Social i promoure la salut laboral i millorar la gestió de les prestacions durant els períodes de baixa laboral a una zona: Reus i comarca, on conflueix un nodrit nombre d’empreses protegides per Activa Mútua: més de 3.200 empreses amb un contingent de gairebé 30.000 treballadors adherits; gairebé 5.000 d’ells, autònoms.

Amb aquest propòsit, tant des de la direcció territorial de Catalunya, la direcció d’aquesta sucursal, com la directiva del centre mèdic i assistencial aquí operatiu s’aposta per una millora de la gestió, redirigint tots els recursos sanitaris a una única delegació. La intenció és transmetre competitivitat, eficiència i resolució a les empreses protegides de la zona.

De fet, amb aquest mateix propòsit de potenciació i millora, també s’ha procedit al trasllat al carrer de Roser de l’equip mèdic i sanitari que fins avui oferia les seves funcions al centre assistencial de la seu territorial de Reus-Tecnoparc.

A la delegació de Reus al carrer de Roser treballen 41 professionals, dels quals 26 són personal sanitari.

Aquesta nova configuració permet que la funcionalitat i assistència sigui més folgada i espaiosa, amb la instauració d’un horari més ampli per a l’atenció dels mutualistes: de 8 a 19.30 hores.

Nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social

Nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social
17 des

Nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social

En vigor l’1 de gener de 2020, li correspon la seva concessió a les mútues

El passat 13 de desembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicava una resolució perquè des de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social s’ofereixi un nou catàleg de prestacions complementàries d’assistència social en casos d’accidents de treball (AT) o malaltia professional (MP) a l’empara de l’article 96.1.b del text refós de la llei general de la Seguretat Social. Això, en funció de la disponibilitat pressupostària d’aquestes entitats.

En vigor des de l’1 de gener de 2020, s’estableix que els expedients iniciats i no resolts amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta resolució, s’adaptaran a les previsions contemplades en elles.

Les noves prestacions complementàries són:

–              Rehabilitació i recuperació: Ajudes per a despeses d’ingrés en centres sociosanitaris o residencials; despeses per ingrés d’un treballador en un centre hospitalari; pròtesi o ajudes tècniques no reglades i per a tractaments mèdics o teràpies no reglades.

–              Reorientació professional i adaptació del lloc de treball: formació professional i inserció sociolaboral o adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seva activitat.

–              Adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària: eliminació de barreres en habitatge habitual, adquisició d’habitatge habitual adaptat, adaptació de vehicle, suport domiciliari per al desenvolupament d’activitats bàsiques de la vida diària, accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació.

–              Altres prestacions: complement a l’auxili per defunció, formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa, manteniment de la possessió o gaudi de l’habitatge habitual o altres prestacions a favor del treballador que hagi sofert un accident de treball o malaltia professional i es trobi especialment estat o situació de necessitat.

Podran beneficiar-se d’aquestes prestacions complementàries:

–              La persona treballadora, pels danys soferts com a conseqüència d’un AT o d’una MP, encara amb posterioritat a la pèrdua de l’ocupació, sempre que quedi acreditat amb el corresponent informe mèdic que és conseqüència directa de l’AT o de la MP.

–              El cònjuge o la parella de fet del treballador fins i tot en els casos en els quals no tingui drets successoris del treballador mort i els fills del treballador accidentat. En tots dos supòsits, hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.

–              Mancant els anteriors, els néts i, mancant aquests, els pares. En tots dos supòsits hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.

–              Podrà ser beneficiari de la prestació d’auxili per defunció, qualsevol familiar, cònjuge o parella de fet que tingui la condició de drethavent i hagi sufragat les despeses del decés.

Nou organigrama i estabilitat

Nou organigrama i estabilitat
02 des

Nou organigrama i estabilitat

La nova gestió d’Activa Mútua optimitza recursos i infundeix confiança a la Seguretat Social i a les empreses mutualistes

Activa Mútua ha començat una nova etapa que ja comença a donar els seus fruits: la confiança de la Seguretat Social i la de les seves 68.000 empreses mutualistes de tota Espanya.

El nou director gerent, Miguel Ángel Díaz Peña, promotor d’aquesta nova era, ha reorganitzat profundament la gestió de l’entitat mitjançant la plasmació d’un nou organigrama. Un equip compost per professionals altament qualificats que han remodelat l’estructura, simplificat i optimitzat les gestions, redefinit les tasques i, màximament i prioritari: minimitzat els costos.

Perquè independentment del que en l’anterior etapa directiva suposadament es podia «distreure o malgastar», la gestió econòmica «era un autèntic balafiament amb la concessió de contractes amb summa facilitat o despeses supèrflues amb diners de la Seguretat Social», adverteix *Diaz, per citar alguns exemples.

Per tant, en aquests moments, la gestió econòmica «està sent l’adequada» i conforme als paràmetres que exigeix la gestió dels recursos públics.

D’altra banda, Activa Mútua ha aplicat una nova gestió territorial que garanteix in situ, l’oferiment d’un servei àgil, pròxim, resolutiu i adaptat a les peculiaritats concretes de cada zona.

Detallar que aquesta entitat col·laboradora amb la Seguretat Social disposa de 75 delegacions repartides de llarg a llarg a l’Estat, a més de 33 centres assistencials i dos hospitals (un propi a Tarragona i un altre mancomunat a València) que la converteixen en una perfecta interlocutora de les seves empreses mutualistes davant la Seguretat Social per a garantir la salut laboral dels treballadors en situació de baixa laboral, així com la gestió de les prestacions oficials.

Tant és que Activa Mútua ofereix la màxima qualitat assistencial, que l’entitat acaba de signar un conveni amb una altra mútua col·laboradora amb la Seguretat Social: Mútua Universal, pel qual es derivaran a Clínica Activa Mútua de Tarragona tots aquells pacients d’aquesta zona que necessitin una intervenció quirúrgica o ser assistits d’urgències en horari nocturn. Com a conseqüència d’això, aquesta institució sanitària augura un increment d’unes 150 intervencions quirúrgiques més a l’any.

Aquest consens no acaba aquí i pròximament es procedirà de manera semblant amb més mútues col·laboradores de la Seguretat Social.

En tot aquest context, Díaz vol traslladar un missatge de tranquil·litat a la plantilla d’Activa Mútua, integrada per més de 800 professionals. «Les gestions que s’estan duent a terme en Activa Mútua són per a retornar a l’excel·lència i a la professionalitat, garants perquè Activa Mútua continuï col·laborant amb la Seguretat Social i assistint a les seves empreses mutualistes i a treballadors adherits».

El nou director gerent desmenteix que la seva incorporació es degui a una suposada intervenció de la Seguretat Social davant la situació anòmala provocada per la direcció anterior. «La meva contractació està proposada de manera unànime per la Junta Directiva de la mútua i no respon a cap altra intenció», remarca Díaz, «sino a la de rescatar a la mútua d’una delicada situació que ha provocat l’acomiadament sense indemnització de l’anterior director gerent i el cessament del president d’aquest moment».

Tot això derivat d’unes actuacions de la Inspecció de Treball «molt ben documentades», una acta d’infracció «molt sòlida i detallada» on es desprèn una sanció de gairebé un milió d’euros.

A més, a part d’aquesta multa, el Secretari d’Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, reclama altres 1,3 milions d’euros com a resultat de les despeses indegudes assenyalades. I no suficient, el Tribunal de Comptes també ha admès que reclamarà el retorn de més diners, fet que podria venir a sumar-se al ja imposat.

Per tant, a causa de l’estat en el qual han deixat a Activa Mútua, s’ha necessitat l’assistència d’un reconegut especialista com Miguel Ángel Díaz Peña, qui fora Director General d’Ordenació de la Seguretat Social en l’etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, com a president del Govern.

Díaz no oblida que l’actuació presuntament delictiva d’alguns gestors de la mútua aflora el 2017, però ja existien antecedents el 2015 quan es produeix l’entrada de la Guàrdia Civil en les instal·lacions d’Activa Mútua i es procedeix a la detenció del director gerent del moment per la seva presumpta connexió amb el cas Innova. Tot això com a resultat de les conclusions a les quals arriba la Fiscalia i la Guàrdia Civil on aparentment s’aproven una sèrie de delictes en els quals l’anterior director gerent també està investigat per possibles delictes societaris, falsedat documental, delictes contra l’administració pública i blanqueig de capitals. En el cas Innova i malgrat les sol·licituds de sobreseïment, la Fiscalia ha sol·licitat l’ampliació de 18 mesos per la «especial dificultat de la causa».

PEU DE FOTO: Miquel Ángel Díaz Peña, director gerent d’Activa Mútua.

El creixement d’Activa Mútua es consolida amb l’estalvi

El creixement d’Activa Mútua es consolida amb l’estalvi
13 nov

El creixement d’Activa Mútua es consolida amb l’estalvi

La direcció celebra a Lleida una segona trobada amb els treballadors, per a analitzar la situació actual i albirar les mesures a emprendre

«La recuperació, el desenvolupament i l’enfortiment d’Activa Mútua es plasmaran gradualment mitjançant l’estalvi i el control de despeses innecessàries», van preponderar recentment els subdirectors, Lidia Mur de Prestacions i el Dr. Joan Rovirosa d’Assistencial.

De tal forma, a Lleida per exemple, s’ha paralitzat l’obertura d’un centre assistencial de dubtosa utilitat a un polígon industrial. O a Tarragona, d’antuvi es tancaran 5 petits centres assistencials amb resultats insatisfactoris o la paralització d’una aplicació informàtica que suposarà a la mútua un estalvi d’entre 1,5-2 milions d’euros.

De fet, amb anterioritat al cop de timó conferit en la gestió d’Activa Mútua, tres quartes parts de la despesa procedia de l’estructura central i això era «inconcebible». En una entitat de serveis assistencials, el 75% del dispendi ha de procedir realment del personal que proporciona el servei.

Recentment, la direcció d’Activa Mútua va celebrar a Lleida la seva segona trobada amb els treballadors per a explicar de manera detallada la situació de la mútua després ja de 8 mesos quan va estar a punt de ser intervinguda per gestió indeguda de recursos públics.

En aquesta ocasió, no va presidir la trobada el director gerent, Miguel Ángel Díaz Peña perquè encapçalessin l’acte dos dels subdirectors de la mútua: Lidia Mur de Prestacions i el Dr. Joan Rovirosa d’Assistencial. L’acte va comptar amb el suport logístic del director de la delegació de Lleida, Santi Figueras.

En representació dels treballadors adscrits a aquesta seu territorial de la mútua i triats a l’atzar, van estar presents: Albert Calderó, d’assessoria jurídica de serveis generals; Laia Carulla de prestacions; Alba Codina, infermera d’ITCC i supervisora a la zona centre-nord; Cristina Esquerda d’atenció al mutualista; Noemí Giró de prestacions; Ana Lapera, infermera assistencial; Lidia Muñoz, cap del departament financer; Sonia Rodríguez de prestacions i David Sabin, fisioterapeuta.

Inquietuds

Estrès, incertesa, desorientació, desmotivació, precipitació, desorganització, incapacitació, indefensió… van ser les inquietuds traslladades pels treballadors al llarg del debat, a conseqüència de les experiències que s’estan vivint en aquesta etapa de transició de la mútua fins a la plasmació total d’una nova i efectiva gestió d’acord amb els paràmetres de la Seguretat Social.

En aquest sentit, els subdirectors van recomanar paciència als treballadors i van verificar que «tot anirà encaixant progressivament». Van aconsellar a la plantilla ser «proactiva» perquè «ningú millor per a conèixer les necessitats de les feines i millorar-les», seguint, és clar, les línies jeràrquiques.

Van exhortar a la plantilla a donar «el màxim de si», a posar ordre, aplicar una política de control de la despesa i una gestió més eficient dels recursos per a arribar a bon port i «enfortir-nos com a mútua».

Els subdirectors van recalcar que s’havia aconseguit «un punt d’inflexió» i per això, estaven convençuts que es produirà un canvi de tendència en el curt termini. «L’interès de la majoria és que tot funcioni bé i lògicament, el control exhaustiu de la despesa és un paràmetre prioritari a causa de l’important problema econòmic regnant resultant de decisions passades no autoritzades i, en conseqüència, la devolució de molts diners a la Seguretat Social».

Aquesta és la situació que està llastrant aquest període intermedi, però ja sabem «què tenim què retornar, què podem gastar i estem a punt de començar a executar». «S’ha de revisar tot, des de les tarifes establertes amb els centres assistencials, les bases reguladores que paguem en prestacions, fins als salaris. Estem reduint dispendis i pagant encara la despesa compromesa, per això encara queden mesos de desajustos».

Els subdirectors van recordar la intervenció que va estar a punt d’ocórrer fa uns 8 mesos, però van vanagloriar la capacitat de la junta general de reaccionar a temps i de nomenar com a director gerent a Miguel Ángel Diaz Peña.

Fusió

Respecte als rumors de fusió amb una altra mútua, els subdirectors no van oblidar que el sector de les mútues ja està sumit en aquesta inèrcia des de fa força temps, això ja no ha de sorprendre a ningú i en qualsevol cas, existeix un pacte polític pel qual «no es regularan les plantilles de les mútues encara que es produeixin fusions». Sense prescindir del fet que el model de les mútues és molt més còmode i barat per al ministeri pel que dóna fe de la seva perdurabilitat en el temps. És més, «amb les integracions s’unificaran els salaris», una circumstància positiva per a Activa Mútua perquè en aquest sentit està «per sota de la mitjana del sector».

«Les fusions ja s’estan produint», van remarcar. De fet, a la Clínica Activa Mútua ja existeix un conveni amb Fremap, Fraternitat i Mútua Universal perquè aquí operin als seus malalts. «S’estan tancant molts acords», van destacar.

Respecte a l’entorn específic de Lleida, els subdirectors van recolzar que és una delegació que registra una bona dinàmica perquè se situa en la mitjana del sector mutualista i fins i tot, per damunt quant a resultats. Tant és així, que la previsió des del vessant assistencial és la de reforçar la seva posició amb un nou traumatòleg: el Dr. Vicente Agraz, qui també operarà a la Clínica Activa Mútua de Tarragona.

Els treballadors de Lleida també van sol·licitar un canvi de l’entorn físic del gimnàs i reformes a l’edifici per fallades estructurals.

Novetats en matèria de pensió de viduïtat

Novetats en matèria de pensió de viduïtat
06 ago

Novetats en matèria de pensió de viduïtat

S’acaba de publicar en el BOE de 24 de juliol el Reial decret 900/2018, de 20 de juliol, de desenvolupament de la disposició addicional trentena de la Llei 27/2011, de 01 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, en matèria de pensió de viduïtat.

Ambdues disposicions vénen a implementar l’Informe d’avaluació i reforma del Pacte de Toledo, aprovat en sessió del ple del Congrés, en la seva sessió del dia 25 de gener de 2011. Entre les seves recomanacions es troba la referida a les prestacions de viduïtat i orfandat, en concret, es proposava que la intensitat protectora hauria de concentrés en les persones beneficiàries de la pensió de viduïtat, amb 65 a més anys, per les quals la pensió constitueix la seva principal font d’ingressos, considerant que aquesta millora de l’acció protectora podria dur-se a terme incrementat el percentatge a aplicar a la base reguladora de la pensió.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018, contempla, en la seva disposició addicional quarantena quarta, un increment de quatre punts en el percentatge a aplicar a la base reguladora de les pensions de viduïtat que compleixin amb els requisits establerts en la disposició addicional trentena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, des del dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. EL percentatge restant fins a aconseguir el 60% s’incrementarà a partir de l’1 de gener de 2019.

L’increment d’aquest percentatge s’aplicarà a les persones beneficiàries que compleixin els següents requisits:

  1. Haver complert una edat igual o superior a 65 anys.
  2. No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera.
  3. No percebre ingressos per la realització de treball.
  4. No percebre rendiments del capital que en còmput anual superin el límit d’ingressos establert en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat (7.347,99 euros a l’any).

Quan concorrin els requisits l’import de la pensió de viduïtat es determinarà aplicant a la base reguladora el percentatge del 60 per cent.

La millora es reconeixerà a sol·licitud de la persona interessada per l’Entitat gestora corresponent i serà a càrrec de l’Entitat Gestora de la Seguretat Social o mútua col·laboradora responsable de la pensió de viduïtat que es tracti. Si se sol·licita al moment del fet causant els diferents requisits l’aplicació del percentatge es produirà des del dia d’efectes d’aquesta pensió. Si se sol·licita amb posterioritat assortirà efectes a partir dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud, sempre que en aquell moment es reuniran tots els requisits per tenir dret. En cas contrari, assorteix efectes a partir de la data que concorrin els requisits.

La millora té caràcter no consolidable. La pèrdua d’algun dels requisits motivarà l’aplicació del percentatge del 52%.

S’estarà obligat a presentar davant l’entitat gestora de la Seguretat Social que correspongui en el termini d’un mes a explicar des de la data en què es produeixin, comunicació acreditada de quantes variacions haguessin tingut lloc en la seva situació que puguin suposar la suspensió del dret al percentatge previst.

El percentatge s’aplicarà de forma gradual:

  • A partir de 01 d’agost de 2018 s’aplicarà el 56%
  • A partir de 01 de gener de 2019 s’aplicarà el 60%

Les noves quanties s’aplicaran d’ofici a les pensions que, causades abans de la data d’efectes econòmics d’aquest reial decret, es troben vigents en aquesta data, sempre que, d’acord amb les dades que disposi l’entitat gestora, concorrin tots els requisits establerts.

Finalment assenyalar tal com indica la seva exposició de motius aquesta reforma del sistema de prestacions de la viduïtat, si bé aborda el desenvolupament de la Llei 27/2011, de 01 d’agost, la finalitat pràctica del qual era ampliar la quantia de les prestacions de viduïtat d’aquelles persones que no disposaven d’unes altres ingressos, en l’actualitat els seus efectes socials seran uns altres, però, en tot cas, serviran per actuar contra la bretxa de gènere en les pensions del sistema i millorar la situació del col·lectiu de pensionistes sense ingressos addicionals.

Ferran Pellisé Guinjoan / Director de prestacions d’Activa Mútua.

“Nova malaltia professional: càncer de pulmó per inhalació de pols de sílice”

“Nova malaltia professional: càncer de pulmó per inhalació de pols de sílice”
09 mai

“Nova malaltia professional: càncer de pulmó per inhalació de pols de sílice”

El dissabte 5 de maig de 2018 s’ha publicat el Reial decret 257/2018, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre.

El Reial decret 1299/2006 conté el quadre de malalties professionals actualment vigent en el sistema de la Seguretat Social en l’annex 1 i s’inclou com a Annex 2 la llista complementària de malalties l’origen professional de les quals se sospita i la inclusió de les quals en l’annex 1, podria contemplar-se en el futur.

Les evidències científiques han demostrat:

• Que la pols respirable de sílice lliure pot adoptar la forma cristal·lina.

• Que aquesta pols respirable és susceptible de provocar càncer de pulmó.

Ja que en l’annex 2, grup 6, amb el codi C601, s’inclouen les malalties provocades per agents cancerígens no incorporades en altres apartats anteriors, es procedeix a modificar l’annex 1, incloent com a malaltia professional el càncer de pulmó en treballs exposats a la inhalació de pols de sílice lliure (s’afegeix un nou agent R, pols de sílice lliure, subagent 01, càncer de pulmó).

És de suposar que en un futur els importants avanços en les recerques i en el progrés en l’àmbit científic i en el de la medicina que permet un millor coneixement dels mecanismes d’aparició d’algunes malalties professionals, permetran afegir més novetats en l’annex 1 en un futur immediat.

ppDSC_4581

Ferran Pellisé – Director Prestacions

 

Activa Mútua s’incrementa un 45% les ajudes per a nens malalts greus en cinc mesos

Activa Mútua s’incrementa un 45% les ajudes per a nens malalts greus en cinc mesos
19 jun

Activa Mútua s’incrementa un 45% les ajudes per a nens malalts greus en cinc mesos

En el primer trimestre, minimitza l’impacte familiar dels accidentats amb més de 157.000 euros en prestacions.

Els ajuts per a la Cura de Menors Malalts (Cume) són subsidis per als pares que hagin hagut de reduir la jornada laboral per poder fer-se càrrec de la cura d’un fill menor d’edat amb càncer o una altra malaltia greu i hagi d’estar ingressat per molt temps . En aquest capítol, Activa Mútua – mutua col·laboradora amb la Seguretat Social número 3 – va admetre a tràmit el passat any, un total de 70 expedients i concedir ajudes d’aquest tipus per valor de 1.250.905,77 euros, un 35 per cent més amb respecte a l’any anterior. És més, fins al mes de maig d’aquest exercici, Activa Mútua portava acumulats un total de 99 expedients Cume que comporten un pressupost per a ajudes a nens de treballadors malalts, valorat en 2.263.668. Això vol dir, que durant els cinc primers mesos de 2017, aquestes subvencions ja han augmentat en gairebé un 45 per cent més respecte a tot 2016.

D’altra banda, Activa Mútua ha destinat un total de 157.224,84 euros a ajudes socials en el primer trimestre de l’any, les que es desprenen de la seva comissió de prestacions especials. L’encarregada d’atendre i donar suport econòmic als treballadors accidentats i les seves famílies. Són subvencions especials amb l’objectiu de minimitzar en el possible l’impacte que ocasionen aquests contratemps a les llars i que requereixin actuacions específiques en cas de viduïtat, despeses de sepeli, defunció d’un fill, cadires de rodes, orfandat, ajudes per a estudis de fills menors, situacions socials precàries, assistència i companyia domiciliària, despeses d’allotjament, estades hospitalàries, adaptació d’habitatges o vehicles, pròtesis dentals, ortesis plantars, suport psicològic, ulleres o discapacitat, entre d’altres. En 2016 es van atendre més de 400 sol·licituds des de la comissió de prestacions especials i es van concedir ajudes per valor de 475.486,22 euros, un 40 per cent més respecte a l’any anterior per millorar les condicions de vida i l’atenció d’aquells treballadors que van patir un accident laboral o una malaltia professional.

Activa Mútua certifica el seu compromís per la qualitat amb la ISO 9001 i la gestió ambiental de tots els seus centres de treball amb la ISO 14001 d’AENOR, uneix el segell BQUAL, com socialment responsable és davant la discapacitat; la Memòria de Sostenibilitat GRI i el Pacte Mundial de les Nacions Unides; el programa per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle de la Generalitat de Catalunya; el segell Alares ESR que l’avala en conciliació família-treball, igualtat d’oportunitats i no discriminació; subscriu la campanya Taps per a una nova vida de Fundació Seur o el seu compromís amb la Fundació Corresponsables, entre d’altres.

(ESPAÑOL) “Efectos económicos de la incapacidad temporal”

(ESPAÑOL) “Efectos económicos de la incapacidad temporal”
18 ago

(ESPAÑOL) “Efectos económicos de la incapacidad temporal”

Ho sentim, aquest contingut només està disponible en ESPAÑOL.

Los distintos aspectos relacionados con los efectos económicos de la Incapacidad Temporal (IT) siempre han comportado diferentes controversias, en particular lo referente al abono del subsidio correspondiente al día siguiente a aquel en que el médico expide el parte de alta cuando este último sea festivo o víspera de festivo (previsto en los artículos 5 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, y 9.2 de la Orden de 13 de octubre de 1967).

En el artículo 5 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, se establece que: “Si el día del alta fuera víspera de festivo, o festivo, el trabajador tendrá derecho a percibir subsidios por tales días no laborales, con cargo a las expresadas Entidades o Empresas”. Por otra parte, en el referido artículo 9.2 de la Orden de 13 de octubre (antes de su modificación por Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio) se dispone que: “En el caso de que el trabajador sea dado de alta sin invalidez tendrá derecho a percibir el subsidio correspondiente al día del alta. Si dicho día fuera festivo o víspera de festivo, el trabajador tendrá derecho asimismo a percibir subsidio por tales días”.

Estos artículos siempre han conllevado una discrepancia en su aplicación dado que ciertos organismos consideraban que antes de abonar se debería comprobar si el trabajador pertenece a un colectivo en que los días festivos son laborales, a fin de evitar que un trabajador que trabaje los días festivos perciba el subsidio por un lado y la retribución de la empresa por otro.

De acuerdo con una interpretación histórica de la normativa aplicable, hay que tener presente que su redacción original respondía a la realidad profesional de los años sesenta cuando las jornadas laborales, salvo excepciones, aplicaban un parámetro uniforme que excluía los domingos y festivos. Desde entonces, el mundo laboral ha experimentado importantes cambios y por supuesto, también las ornadas laborales de los trabajadores, con fórmulas muy variadas, de tal modo que la coincidencia entre día festivo y no laborales no siempre se produce, como tampoco todos los días no festivos son laborales para muchos trabajadores. Además, también hay que tomar en consideración los días festivos fijados por cada Comunidad Autónoma y las distintas localidades, lo que, sin duda, hace más complejo compatibilizar estas peculiaridades con la informatización de los procesos de gestión de la incapacidad temporal.

Hay que indicar que la problemática planteada es la que ha motivado la referida modificación del artículo 9.2 de la Orden de 1967 por la disposición final segunda de la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por IT en los primeros 365 días de duración quedando con la siguiente redacción: “En el caso de que el trabajador sea dado de alta sin incapacidad permanente, tendrá derecho a percibir el subsidio correspondiente al día de alta”.

La derogación expresa en este artículo de la mención al pago del subsidio de IT en el supuesto en que el día siguiente al del alta médica fuera festivo o víspera de festivo, está en línea con lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 5.1 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, que estable: “El alta médica extinguirá el proceso de IT del trabajador con efectos del día siguiente al de su emisión,…El alta médica determinará la obligación de que el trabajador se incorpore a su puesto de trabajo el mismo día en que produzca sus efectos”.

Y en desarrollo de lo anterior, el artículo 6.2 de la ORDEN ESS/1187/2015, de 15 de julio, dispone: “El alta médica determinará la extinción de la situación de incapacidad temporal y del consiguiente subsidio el día de su expedición…”.
“Por tanto, se establece un nuevo régimen jurídico del subsidio de IT de tal manera que el alta médica extingue tanto el proceso de IT como el correspondiente subsidio el mismo día de su expedición, determinando la obligación del trabajador de reincorporarse a su puesto de trabajo al día siguiente al de su emisión, sin que tenga ya cabida el abono del subsidio en día festivo o víspera de festivo posterior al alta médica” (escrito de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 13 de julio de 2016, en relación con distintos aspectos relacionados con los efectos económicos de la IT).

 

Ferran Pellisé Guinjoan
Director de Prestaciones y Asesoría Jurídica de Prestaciones de Activa Mutua