Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

categories: Solidaridad

2,5 milions de vídues a l’Estat

2,5 milions de vídues a l’Estat
22 jun

2,5 milions de vídues a l’Estat

El 80% de les persones en aquesta situació són dones

El 23 de juny, Dia Internacional de les Vídues, Activa Mútua és sensible amb l’ONU per a pal·liar els problemes que sorgeixen sota aquesta circumstància: la pèrdua irreparable del company de vida i cap de família. Una experiència dura d’afrontar per a les dones, des de múltiples perspectives; l’econòmica, la principal.

Segons les dades de l’últim trimestre del 2020 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el nombre total de vidus i vídues a l’Estat ascendia a 2.917.800 persones. D’ells, 2.331.200 són dones, mentre que els homes només representen 586.600. És a dir, el 80% de les persones en situació de viduïtat a l’Estat són dones.

D’altra banda, segons dades de la Seguretat Social, al novembre del 2020, el nombre de persones que van cobrar una prestació de viduïtat va ser d’1.595.599, amb un benefici mig mensual de 730 euros per a les dones i 509 euros per als homes.

A tot el món existeixen, segons l’ONU, 285 milions de vídues, de les quals 115 milions viuen en la pobresa extrema. I no sols elles, també els fills orfes menors d’edat que en la majoria dels casos no compten amb el degut suport socioeconòmic i familiar.

Discriminació, pobresa, tracte vexatori, violència, desallotjament, negació de drets, escassa possibilitat d’obtenir ingressos econòmics regulars… són algunes de les múltiples vicissituds que les vídues han d’afrontar en moltes zones problemàtiques del món.

Per a erradicar-les, s’han establert tractats sobre els drets de les persones que brinden oportunitats d’educació i formació per al seu manteniment; vetllar per un treball decent i igualtat de remuneració; procurar legalment l’accés a una part justa de la seva herència, eliminar l’exclusió, i garantir l’accés a pensions i protecció social.

Per al cas d’Activa Mútua, com a mútua col·laboradora de la Seguretat Social, l’entitat gestiona pensions de viduïtat per a pal·liar la pèrdua d’ingressos que suposa la defunció del cònjuge per a la seva parella, a conseqüència d’un accident de treball.

Són les prestacions denominades de “mort i supervivència”, i abasten:

 • Auxili per defunció. Els familiars del finat que hagin sufragat les despeses del sepeli, tindran dret a una indemnització, segons la Llei General de la Seguretat Social. Aquesta ajuda prescriu als 5 anys de la defunció del treballador, i per a optar a ella no s’exigeix un període previ de cotització.
 • Indemnitzacions en cas de defunció. Existeixen també altres subsidis especials en cas de mort per accident de treball o malaltia professional. Beneficiaris i quantia: Vidu/a: 6 mensualitats de la base reguladora, calculada igual que en la pensió de viduïtat. Orfes: 1 mensualitat de la base reguladora. Pare i/o mare: 9 mensualitats en cas de mare o pare, i 12 si sobrevisquessin tots dos. En aquest cas, s’han de complir uns requisits com ara que: no existeixi cap familiar amb dret a pensió per mort o supervivència. No tinguin dret a prestació en favor de familiars.Vivien a costa del finat.

Prestacions de viduïtat, orfandat i familiars. En aquest cas, el cònjuge supervivent (viduïtat), els fills menors de 21 anys o menors de 25 anys si són orfes absoluts, si no treballen o, si ho fan, els ingressos que obtinguin siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional (orfandat) o els familiars pròxims al mort que visquessin a costa del mort i manquin d’altres familiars amb obligació i possibilitat de prestar-los aliments, tindran dret a rebre el pagament d’una pensió. Requisits: si és treballador i ha mort per accident o malaltia professional no s’exigeix període previ de cotització. Quantia: Viduïtat, 52% de la base reguladora del mort. Orfandat, 20% de la base reguladora per a cada orfe, podent incrementar-se amb el 46% corresponent a la pensió de viduïtat, si no existeix cònjuge supervivent. Límit 100%. Familiars, 20% de la base reguladora.

Durant l’any passat, es van registrar a l’Estat més de 700 defuncions per accident de treball i malaltia laboral. 2,7 milions a tot el món.

Gestions d’Activa Mutua el 2020

 

Pel que fa a la gestió d’Activa Mútua en aquest àmbit i durant l’any passat, l’entitat va tramitar 10 prestacions de viduïtat degudes a accidents de treball. Tot aquests expedients es van correspondre amb dones vídues. 8 pensions van ser destinades a fills i 2 sense fills. L’import total d’aquestes pensions va ascendir a 3,150 milions d’euros.

L’exercici redueix en més d’un 20% la possibilitat de tenir càncer renal i augmenta un 15% les expectatives en les persones ja malaltes

L’exercici redueix en més d’un 20% la possibilitat de tenir càncer renal i augmenta un 15% les expectatives en les persones ja malaltes
15 jun

L’exercici redueix en més d’un 20% la possibilitat de tenir càncer renal i augmenta un 15% les expectatives en les persones ja malaltes

Es diagnostiquen 10.000 casos anuals. Moren 2.500 persones en aquest període

En el Dia Mundial del Càncer de Ronyó, 17 de juny, advertim –tal i com aconsella la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (Seom)- no fumar ni beure alcohol; en l’àmbit laboral, prevenir l’exposicions a productes químics tòxics com el cadmi, els asbestos o el petroli; controlar l’obesitat, la hipertensió; l’ús indiscriminat d’analgèsics com l’aspirina o la fenacetina, entre altres.

Alguns pacients amb insuficiència renal crònica i dialitzats, presenten quists renals que poden fer-se malignes.

També es detecta que un 5% pot ser d’índole hereditària.

Manifestacions

Grosso modo, els símptomes del càncer renal són: hematúria (sang en l’orina), dolor en el costat, anèmia, febre, pèrdua de pes…

Uns 10.000 nous diagnòstics d’adenocarcinoma renal es registren a l’Estat a l’any. El 3% del total de tumors malignes. Els homes, a partir dels 50 anys, sofreixen el doble de possibilitats d’emmalaltir que les dones.

Sembla demostrar-se que fer exercici o certa activitat física diària, redueix en més d’un 20% la possibilitat de contreure aquesta malaltia, segons manifesta la Coalició Internacional de Càncer Renal (IKCC) i fins i tot, incrementa un 15% l’expectativa de vida de les persones ja malaltes amb aquest tumor maligne. Una activitat física moderada amb efectes no tan sols a l’organisme, sinó també a lo psicològic i emocional com a córrer, caminar, pesos, pilates, ioga, estiraments…

A l’Estat moren a l’any unes 2.500 persones a causa del càncer renal.

Els tractaments inclouen, segons casos i gravetat: cirurgia (nefrectomia, embolització, crioablació, ablació per radiofreqüència…), radioteràpia, tractament sistèmic, quimioteràpia, immunoteràpia o teràpia dirigida amb fàrmacs diana, entre altres, segons la Seom.

1,7 milions de donants de sang per a gairebé 2 milions de transfusions a l’any

1,7 milions de donants de sang per a gairebé 2 milions de transfusions a l’any
11 jun

1,7 milions de donants de sang per a gairebé 2 milions de transfusions a l’any

Ajuden a pacients en tractament oncològic, intervenció quirúrgica, malaltia crònica, trasplantats, anèmia o parts

El 14 de juny, Dia Mundial del Donant de Sang, donem les gràcies als més de 1,7 milions de donants que existeixen a l’Estat. Amb la seva ofrena, aconsegueixen ajudar malalts a sortir de processos complicats. Gairebé 2 milions de transfusions es practiquen cada any en aquest país.

Segons la Federació Espanyola de Donants, el perfil del donant és home en un 56% i dona en un 44%. El 40% del total, de 31 a 45 anys d’edat. A tot el món, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s’obtenen més de 117 milions d’unitats de sang a l’any.

També avui, des d’Activa Mútua, sensibilitzem i conscienciem de la importància de donar sang per a contribuir a la salut de persones malaltes necessitades de transfusions urgents.

Per a ser donant, s’han de complir una sèrie de requisits:

 • Major d’edat (entre 18 i 65 anys)
 • Estar sa
 • Pes mínim 50 kg
 • No haver sofert malalties infeccioses (VIH-Sida, sífilis, hepatitis, paludisme…)
 • No consumir drogues
 • Sense tractament antibiòtic o altres medicaments
 • Tensió arterial normal
 • Sense tatuatges o pírcings recents (mínim 4 mesos)
 • No estar trasplantat
 • No haver rebut transfusions
 • Contraproduent per a dones embarassades
 • No haver estat intervingut quirúrgicament o practicat endoscòpia (mínim 4 mesos)

Formalitat

Complerts aquests requeriments, el donant, abans de fer-ho, haurà:

 • Haver ingerit un menjar complet, una o dues hores abans de l’extracció
 • Indicar medicació o tractament, cas de secundar-se
 • Anàlisi de sang previ per a determinar compatibilitat, grup sanguini i descartar infeccions
 • Després de la donació, la persona haurà de prendre líquids i consumir aliments. Durant les 24 hores següents, no aixecar pes ni fer esforços físics

El procés dura uns 20 minuts i es pot repetir una vegada a la setmana.

El lema d’aquest any de l’OMS és: “Dóna sang perquè el món continuï bategant” i així, enfortir la solidaritat i la cohesió social. Al mateix temps que estimular a la població jove a unir-se a aquesta iniciativa solidària. Ja que molts països presenten dificultats per a obtenir sang segura i de qualitat.

El 2021, el país triat com a amfitrió ha estat Itàlia i l’esdeveniment mundial de celebració d’aquesta important efemèride té lloc a Roma, amb tots els esforços addicionals en temps de pandèmia per a gestionar la donació de sang i plasma.