Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

L’empresa

Som un soci estratègic. Treballem en
col·laboració amb la teva empresa,
amb la finalitat d’incrementar-ne els nivells
de productivitat i aconseguir una plantilla saludable.

Assistència sanitària per a treballadors desplaçats a l’estranger

Desplaçament inicial

Es considera «desplaçament inicial» el període igual o inferior a un any que un treballador, tant si és per compte propi com per compte aliè, roman a l’estranger. La seva tramitació és la mateixa per a tots els treballadors, independentment del règim al qual pertanyin.

Un cop transcorregut el període màxim del desplaçament inicial –és a dir, dotze mesos–, si el treballador per compte aliè o per compte propi ha de continuar exercint la seva activitat a l’altre país, l’empresa o el treballador per compte propi haurà de sol·licitar la pròrroga del manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social. 

Tràmits administratius

Activa Mútua ens encarreguem de tots els tràmits administratius i oferim cobertura sanitària a tots els treballadors desplaçats a l’estranger de manera temporal. En cas de produir-se un accident de treball a l’estranger, l’empresa haurà de comunicar-ho a Activa Mútua per la seva immediata gestió.

La documentació necessària haurà de ser tramitada i gestionada sempre i en qualsevol circumstància abans de marxar els treballadors, tant per a la cobertura sanitària d’accident laboral com per a la malaltia comuna.

L’empresa sol·licitarà el model TA.300 «Sol·licitud d’informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable».

La Direcció Provincial o Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent expedirà el formulari E.101 mitjançant el qual se certifica que el treballador continua sota la legislació espanyola de Seguretat Social durant el seu trasllat a un país membre de la Unió Europea o membre de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa i, en conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social del país de desplaçament. 

A més d’aquest formulari, el treballador haurà de disposar de la targeta sanitària europea (TSE) en vigor per poder ser receptor d’assistència sanitària al país de desplaçament.

En cas de desplaçament a països de fora de la UE, l’EEE o sense acord bilateral amb l’Estat espanyol, es recomana la contractació d’una assegurança sanitària privada.

Asistencia sanitaria

Les assistències mèdiques dels treballadors desplaçats a l’estranger es realitzaran sempre amb serveis sanitaris públics o concertats del país de destí. Aquesta informació els serà facilitada al: +34 937 059 500, un telèfon assistencial 24 hores que podran utilitzar des de l’estranger, o a través de l’adreça de correu electrònicextranjero@activamutua.es

En cas d’utilitzar centres privats al marge del sistema sanitari públic del país de destí, el treballador o l’empresa hauran d’assumir la despesa de l’assistència sanitària rebuda, sense possibilitat de reintegrament de despeses, excepte en els casos d’urgència vital.

En cas de produir-se un accident de treball que requereixi hospitalització en un centre sanitari al país receptor, els serveis mèdics d’Activa Mútua seran els únics competents per determinar i recomanar la repatriació i/o el trasllat, exceptuant les urgències vitals en què el centre hospitalari actuarà d’ofici pel bé de l’accidentat. Els trasllats que formin part del procés assistencial aniran a càrrec d’Activa Mútua sota prescripció mèdica del seu facultatiu.