Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

La modificació dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats com a mesura de reducció del dèficit públic

La modificació dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats com a mesura de reducció del dèficit públic
14 oct

La modificació dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats com a mesura de reducció del dèficit públic

El passat divendres 30 de setembre el BOE nº237 incloïa la publicació del Real Decret-Llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s’introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic, aprovat pel Govern en funcions el dia anterior, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació en el referit butlletí oficial.

La norma conté un article únic que afegeix la disposició addicional catorzena a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, que modifica el règim legal dels pagaments fraccionats.

De les mesures introduïdes convé destacar el següent:

  • Per aquells contribuents que tinguin una xifra anual de negoci a partir de 10 milions d’euros hauran d’aplicar, en relació als pagaments fraccionats, el tipus mínim del 23% del resultat positiu del seu compte de pèrdues i guanys.
  • Per les societats amb el mateix volum anual de negoci que tinguin tipus de gravamen incrementat del 30% de l’impost previst per l’article 29.6 de la LIS, el pagament fraccionat mínim haurà de ser del 25%.
  • Queden exceptuats de l’aplicació dels nous pagaments fraccionats les rendes derivades d’operacions de quitança o espera conseqüència d’un acord de creditors del contribuent, les operacions d’increment de capital o fons propis per compensació de crèdits i les rendes exemptes d’entitats sense ànim de lucre.
  • També pels contribuents amb la referida xifra de negocis, es modifica el càlcul del pagament fraccionat que estableix el paràgraf últim de l’apartat 3 de l’article 40 de la LIS, fet que suposa passar de l’anterior 17% a l’actual 24% de la base imposable.

Paral·lelament s’ha publicat també la Ordre HAP/1552/2016, de 30 de setembre, per la que es modifiquen les Ordres EHA/1721/2011, de 16 de juny, i la HAP/2055/2012, de 28 de setembre, i que posa a disposició dels contribuents el nou model 222 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost de Societats.

En l’exposició de motius del nou Real Decret-Llei trobem la justificació de les mesures tributàries adoptades, és a dir la Decisió (UE) 2016/1222 del Consell, de 12 de juliol, per la que s’estableix que Espanya no ha adoptat mesures eficaces per tal de seguir la Recomanació de 21 de juny de 2013 del Consell. Segons argumenta la norma del Govern central en funcions, la publicació de la referida Decisió obliga a Espanya a incrementar la recaptació derivada de l’Impost de Societats, recaient sobre les grans empreses l’esforç de coadjuvar al sosteniment de les finances públiques; tot això en atenció a la capacitat contributiva que a elles se’ls pressuposa.

Potser algun lector incaut s’ha emportat la grata o ingrata sorpresa momentània (el qualificatiu el deixo al sentiment de cadascú), o ha cregut estar davant el què en terminologia de programació es denomina syntax error, al creure que la primera de la sospitada i temuda onada de mesures dirigides a la reducció del dèficit públic ha tingut com a objectiu les grans empreses del país. Davant això convé aclarir que, com va explicar en roda de premsa el Consell de Ministres, les mesures adoptades no suposen un increment del tipus de gravamen de l’impost ja que, en definitiva, les societats realitzaran el mateix esforç contributiu en termes anuals.

També és de justícia tenir en compte les manifestacions de la CEOE en relació a la mesura tributària introduïda, doncs ha estat qualificada per aquesta com a “desproporcionada i excessiva”. Si bé el tipus de gravamen de l’impost es manté, el cert és que les grans empreses seran qui suportin contra la seva tresoreria les necessitats de liquiditat de les arques públiques.

Com apunt final, la mesura comporta el que és i per això tindrà efectes beneficiosos únicament per la liquiditat temporal de les finances públiques. En conseqüència podem esperar noves mesures que afrontin la reducció del dèficit de l’Estat, que seran oportunament recordades per la Unió Europea, i semblen molt a la vora.

 

pDSC_3688

Eloi Gili Ferré

Àrea Secretaría General

ACTIVA MUTUA