Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Els contribuents amb deutes fins a 30.000 euros podran sol·licitar ajornaments de pagament sense necessitat de garanties.

Els contribuents amb deutes fins a 30.000 euros podran sol·licitar ajornaments de pagament sense necessitat de garanties.
20 oct

Els contribuents amb deutes fins a 30.000 euros podran sol·licitar ajornaments de pagament sense necessitat de garanties.

En els últims anys, l’Agència Tributària ha rebut més de 25.000 sol·licituds anuals d’ajornament de deutes situats entre l’anterior límit per a l’exempció de garanties, 18.000 euros, i el nou límit de 30.000 euros. El total d’ajornaments concedits des de 2011 suma més de 30.800 milions d’euros, i d’aquest import gairebé un 70% ha beneficiat a pimes i autònoms. Juntament amb l’exempció d’aportar garanties, els contribuents comptaran amb un tipus d’interès de demora que se situarà en un nou mínim del 3,75% per 2016.

 
Els contribuents que presentin sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament de deutes tributaris fins a 30.000 euros quedaran exempts d’aportar garanties per a la seva concessió, d’acord amb una ordre ministerial que es publicarà pròximament en el Butlletí Oficial de l’Estat, que regula el nou límit per a l’exempció, situat fins ara en els 18.000 euros.
D’aquesta manera, un major nombre de contribuents comptarà amb més facilitats per al compliment de les seves obligacions tributàries. De mitjana, l’Agència Tributària ve rebent en els últims anys més de 25.000 sol·licituds anuals d’ajornament o fraccionament de deutes situats entre els 18.000 i els 30.000 euros. Entre 2011 i 2014, l’import de les sol·licituds d’ajornament que ara passen a quedar eximides de l’aportació de garanties per a la seva concessió va sumar més de 2.500 milions d’euros.

Aquesta millora en les facilitats de pagament de deutes afectarà a totes les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es presentin davant l’Agència Tributària, amb excepció dels deutes generats per la falta d’ingrés de les retencions d’IRPF, que segueixen sent inajornables, excepte la concurrència de les causes excepcionals taxades per llei, i dels deutes per les quals el Codi Duaner Comunitari estableix una regulació independent.

 
Reducció de costos indirectes
L’exempció de garanties en les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments suposa per al contribuent una clara reducció de càrregues indirectes, atès que la sol·licitud de l’ajornament es pot tramitar de forma més senzilla i ràpida, i el sol·licitant no ha d’assumir els costos derivats de la sol·licitud d’avals, hipoteques o altres garanties.
Amb aquesta ampliació del perímetre d’exempció de garanties s’aprofundeix en la millora de les condicions per a la concessió d’ajornaments que ja ve donada pel finançament històricament baixa existent per al deute tributari. Per 2016, el tipus d’interès de demora, el que regeix per als ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris, baixarà del 4,375% vigent en 2015 a un nou mínim del 3,75%.

 
En els últims quatre anys, l’Agència Tributària ha concedit ajornaments per un import superior als 30.800 milions d’euros, i d’aquest total gairebé un 70% ha suposat majors facilitats de pagament de deutes tributaris per al col·lectiu de pimes i autònoms.

 

Fuente:http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Sala_de_Prensa/19_10_2015_NP_aplazamientos.pdf