Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Els dotze documents perquè un autònom liquidi l’IVA

Els dotze documents perquè un autònom liquidi l’IVA
19 gen

Els dotze documents perquè un autònom liquidi l’IVA

Existeixen fins a dotze documents que pots necessitar per liquidar l’IVA. Dotze models a presentar davant Hisenda en funció de la teva activitat i de com estiguis donat d’alta com a autònom.

L’autònom té la obligació de liquidar l’IVA que suporta en les operacions que realitza. Repassem a continuació els dotze documents que serveixen per a tal fi, i que hauràs de presentar a Hisenda. Encara que no tots. Depèn de la teva activitat i de com estiguis donat d’alta com a autònom.

 • Model 303: per a la autoliquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit. Serveix tant per al règim general com per a règims especials, per presentar liquidacions mensuals i trimestrals. S’ha de presentar per internet amb certificat electrònic en el cas de les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, grans contribuents, grans empreses i els inscrits en el REDEME.
 • Model 308: fa referència a la sol·licitud de devolució, utilitzat en el règim especial del recarrego equivalència i subjectes passius ocasionals. La liquidació no és periòdica i s’admet la seva presentació per internet amb certificat electrònic i presencial en paper imprès a través del servei d’impressió de la *AEAT des d’Internet.
 • Model 309: Declaració-liquidació no periòdica de l’IVA, que s’utilitza en els casos d’una d declaració complementària d’altres presentades amb anterioritat. Es pot presentar de manera presencial o per internet.
 • Model 322: Autoliquidació de l’IVA, model individual. Inclòs en el règim especial del grup d’entitats. La liquidació es produirà de manera mensual i serà obligatori presentar-ho per Internet.
 • Model 341: fa referència a la sol·licitud de reintegrament de compensació en el Règim Especial d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, on la liquidació serà trimestral i es podrà presentar tant de manera presencial amb els impresos obtinguts a través d’Internet o telemàticament amb el certificat electrònic.
 • Model 353: Impost sobre el Valor Afegit, grup d’entitats, model agregat. L’autoliquidació serà mensual i s’obliga a presentar-ho per Internet.
 • Model 360: fa referència a les sol·licituds de devolució de l’IVA suportat en altres estats membres per professionals o empresaris establerts al territori d’aplicació de l’impost, Ceuta, Melilla i Canàries. A partir de l’endemà de cada any o trimestre i fins al 30 de setembre del següent any natural.
 • Model 361: sol·licituds de devolució de l’IVA suportat al territori d’aplicació de l’Impost per professionals o empresaris establerts en tercers països amb els quals hi hagi reciprocitat. Des de l’endemà al trimestre o any, i fins al 30 de setembre del següent any natural. Presentació per Internet.
 • Model 362: sol·licitud de reemborsament en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts per Espanya.
 • Model 363: sol·licitud de reconeixement de el dret a l’exempció de l’IVA en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars, dels organismes internacionals reconeguts per Espanya per adquisicions de serveis o béns fos del territori d’aplicació de l’impost.
 • Model 367: règim especial de serveis prestats per via electrònica. Declaració trimestral.
 • Model 380: declaració-liquidació en operacions vinculades a les importacions.

Font: http://cincodias.com/cincodias/2016/01/18/autonomos/1453131213_879947.html