Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Més sans amb la intel·ligència artificial

Més sans amb la intel·ligència artificial
07 jul

Més sans amb la intel·ligència artificial

Millora notable amb la precisió dels diagnòstics

Activa Mútua sempre està sumida en la millora continuada dels serveis assistencials per als seus pacients i considera que la intel·ligència artificial (IA) en el camp mèdic, optimitza la velocitat, la precisió del diagnòstic i la detecció de malalties; facilita l’atenció clínica; reforça la recerca en l’àmbit de la salut; desenvolupa medicaments o dóna suport a intervencions en salut pública, com a vigilància de la morbiditat, resposta als brots o gestió dels sistemes de salut.

Tal i com es desprèn de l’informe Ethics and governance of artificial intelligence for health (Ètica i governança de la intel·ligència artificial en l’àmbit de la salut), elaborat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

La IA també permet que els pacients tinguin major control de la seva pròpia atenció de la salut i comprenguin millor l’evolució de les seves necessitats. A més, facilita l’accés als serveis de salut als països amb escassos recursos i les comunitats rurals, on els pacients sovint tenen dificultats per a accedir als agents de salut o a personal mèdic.

La IA es materialitza amb sistemes informàtics que pensen com els humans, automatitzen activitats com la presa de decisions, la resolució de problemes i són capaços de millorar mitjançant l’aprenentatge continu.

La IA ja hi és aquí amb serveis propers com la detecció facial en els mòbils, els assistents virtuals de veu del tipus “Siri” d’Apple, “Alexa” d’Amazon, “Cortana” de Microsoft… o integrada en aplicacions per a dispositius mòbils com: “Lyli” (un personal shopper digital); “Parla” (per l’aprenentatge d’idiomes); “Ems” (per trobar habitatge) o precisament, el “Gyant” (un assistent virtual de Facebook que emet diagnòstics mèdics), entre molts altres.

El seu objectiu, fer més fàcil la vida de les persones.

D’altra banda, ha impulsat l’ús del big data a causa de la seva habilitat per a processar ingents quantitats de dades i proporcionar avantatges comunicacionals, comercials i empresarials que l’han portat a posicionar-se com la tecnologia essencial de les pròximes dècades. Transport, educació, sanitat, cultura… multitud de sectors guanyaran en eficàcia amb aquesta alta tecnologia.

Des de l’òptica sanitària, l’OMS puntualitza que la IA ofereix grans expectatives per a millorar la prestació d’atenció de salut i la medicina a tot el món, sempre que l’ètica i els drets humans ocupin un lloc central en la seva concepció, desplegament i utilització.

Codi

Tant és així, que des d’aquesta institució s’insta a limitar els riscos i augmentar al màxim les oportunitats que comporta la utilització de la IA a l’àmbit de la salut, mitjançant els següents principis:

  • Preservar l’autonomia de l’ésser humà. En el context de l’atenció de salut, això significa que els éssers humans haurien de seguir controlant els sistemes d’atenció de salut i les decisions mèdiques; s’hauria de preservar la privacitat i la confidencialitat, i els pacients donaran el seu consentiment informat i vàlid per mitjà de marcs jurídics adequats per a la protecció de dades.
  • Promoure el benestar i la seguretat de les persones i l’interès públic. Els dissenyadors de tecnologies d’IA haurien de complir amb requisits normatius en matèria de seguretat, precisió i eficàcia per a indicacions o usos ben definits. S’han d’instaurar mesures de control de la qualitat en la utilització de la IA.
  • Garantir la transparència, la claredat i la intel·ligibilitat. La transparència exigeix que es publiqui o documenti informació suficient abans de la concepció o el desplegament d’una tecnologia d’IA. Aquesta informació ha de ser fàcilment accessible i facilitar les consultes i els debats profitosos sobre la concepció de la tecnologia i sobre l’ús que s’hauria de fer o no d’aquesta.
  • Promoure la responsabilitat i la rendició de comptes. Les tecnologies d’IA permeten fer tasques específiques; ara bé, incumbeix les parts interessades el vetllar perquè aquestes siguin utilitzades en condicions apropiades i per persones degudament formades. S’haurien d’instaurar mecanismes eficaços perquè les persones i els grups que es vegin perjudicats per decisions basades en algorismes puguin qüestionar-les i obtenir reparació.
  • Garantir la inclusivitat i l’equitat. La inclusivitat requereix que la IA aplicada a la salut sigui concebuda de manera que encoratgi la utilització i l’accés equitatius en la mesura del possible, amb independència de l’edat, el sexe, el gènere, l’ingrés, la raça, l’origen ètnic, l’orientació sexual, la capacitat o altres característiques emparades pels codis dels drets humans.
  • Promoure una IA amb capacitat de resposta i sostenible. Els dissenyadors, desenvolupadors i usuaris haurien d’avaluar de manera contínua i transparent les aplicacions de la IA en situació real a fi de determinar si aquesta respon de manera adequada i apropiada a les expectatives i les necessitats. Els sistemes d’IA també s’haurien de concebre de manera que es redueixin al mínim l’impacte mediambiental i s’augmenti l’eficiència energètica. Els governs i les empreses hauran d’anticipar les pertorbacions ocasionades a la feina, en particular s’haurà d’impartit als agents de salut i familiaritzar-los amb l’ús dels sistemes d’IA, i les possibles pèrdues d’ocupacions degudes a la utilització de sistemes automatitzats.

Per últim, per posar exemple pràctics, molt interessant consideren des de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), un treball recent on en funció del patró patològic dels tumors renals, la IA discrimina quins malalts tindran risc elevat de sofrir infeccions i quins no i, per tant, amb quins caldrà prendre mesures específiques. Des de la UOC, també ressalten que la IA és altament capaç per a l’anàlisi d’imatges com a retinografies (anàlisis de lesions en la retina, microaneurismes, grandària dels microvasos…), ecocardiogràmes, tomografies computaritzades, TAC, ressonàncies o radiografies.