Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Nou “Bonus” per a empreses: Un sistema de reducció de quotes encertat?

Nou “Bonus” per a empreses: Un sistema de reducció de quotes encertat?
03 feb

Nou “Bonus” per a empreses: Un sistema de reducció de quotes encertat?

El Reial decret 404/2010, de 31 de març, regulava l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que havien contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

El que a priori semblava un sistema al que s’anaven a acollir un alt % d’empreses i que anava a contribuir en gran manera a la disminució de la sinistralitat, ha acabat sent una opció utilitzada per un baix % d’empreses, principalment si ens centrem en aquelles pimes que dins del període d’observació màxim de quatre exercicis no hagin superat un volum de cotització per contingències professionals de més de 5.000 euros.

Actualment, el Govern al costat dels agents socials estan confeccionant un nou sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals; la finalitat és simplificar el procés de sol·licitud i agilitar la verificació i pagament dels incentius.

Segons l’esborrany del nou sistema, aquest fixa com a principal requisit el no haver depassat els índexs de sinistralitat general ni de sinistralitat extrema, a més d’estar al corrent de pagament i no haver estat sancionats per resolució ferma via administrativa per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de Prevenció de Riscos Laborals o de Seguretat Social; es tracta per tant d’un incentiu basat estrictament en resultat.

Sense més dades dels quals disposem actualment, sembla ser que desapareixen per tant els requisits formals d’haver realitzat inversions en instal·lacions i processos en matèria de prevenció de riscos laborals, i possiblement, l’obligació d’haver dut a terme alguna de les accions complementàries en prevenció de riscos laborals que contempla el sistema vigent actualment. El nou Bonus convida per tant a fer-nos una sèrie de reflexions:

  • Pel que fa a Prevenció de Riscos Laborals, el no depassar els índexs de sinistralitat és una condició suficient per “premiar” a una empresa amb una reducció de cotitzacions per contingències professionals?
  • S’hauria de tenir en compte l’anar més enllà de l’estrictament requerit per la llei de Prevenció de riscos Laborals a l’hora de concedir la reducció de la cotització?
  • S’afavoreix amb això a la no comunicació d’accidents de treball fomentant amb això “la picardia” amb la finalitat de poder accedir a l’incentiu?
  • Una empresa que no mostri cap interès per la prevenció de riscos laborals, si no depassa els índexs i compleix amb els requisits formals tindrà dret a la reducció, mentre que una altra que sí que destini mitjans i recursos però que acabi depassant algun dels índexs no tindrà dret a sol·licitar-ho; es tracta d’un sistema just?

És evident que segons el prisma des del qual es miri i a els qui es formulin les preguntes aquestes reflexions tindran unes respostes contraposades; independentment d’això, i si ens cenyim en el literal del RD actual que regula el *Bonus, aquest diu el següent: “Sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que han contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral”.

En funció de tot l’anterior, el literal/títol del nou RD sobre el “*Bonus” continuarà sent el mateix, o hauria de ser modificat?

Juan Flores
Tècnic Superior en PRL d’ Activa Mútua 2008

pDSC_4570