Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Orden ESS/2014/2018 que modifica la Orden ESS/484/2013

Orden ESS/2014/2018 que modifica la Orden ESS/484/2013
08 mar

Orden ESS/2014/2018 que modifica la Orden ESS/484/2013

Des de l’Àrea de Secretaria General us informem de la següent actualització i modificació sobre l’Ordre ESS / 484/2013.

La present Ordre ESS/214/2018 modifica l’Ordre ESS/484/2013 (Sobre la plataforma d’accés als serveis electrònics de la Seguretat Social, o sistema RED) en els següents aspectes:

 • Ampliació dels subjectes als quals afecta
 • Millora del sistema respecte a la facilitat d’accés
 • Inclusió d’una nova comunicació de dades per agilitzar certes prestacions de la SS.

Amb aquests objectius en ment s’han modificat els articles:

 • Article 1: s’ha introduït que per part de les empreses s’hagi de realitzar la comunicació de la data d’inici:
 • De la suspensió dels contractes de treball.
 • Dels permisos (per a les prestacions de maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs o la lactància natural).
 • Per les reduccions de jornada de treball (dels progenitors, adoptants o acollidors de menors amb càncer o una altra malaltia greu) per compte aliè o assimilats.

També s’inclou que els actes administratius que hagin de ser comunicats pel Sistema RED, es realitzaran a través de la seu electrònica de la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social (SEDESS), complint amb els termes de l’art. 132.2 RDL 8/2015 i l’ordre ESS/485/2013.

 • Article 2: S’estén l’obligatorietat d’aplicació del sistema RED a:
 • Treballadors per compte propi en els règims especials de la SS de Treballadors Per Compte Propi o Autònoms i Treballadors del Mar
 • Excepció: els Treballadors del Mar que figuren en els grups segon i tercer d’aquest règim a efectes de cotització.
 • Empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes amb l’obligació de cotitzar en el règim general de la SS (en referència als representants de comerç i al Sistema Especial de la Indústria Resinera).
 • Transitòria 1ª: habilita un termini de 6 mesos per a la incorporació OBLIGATÒRIA al sistema RED dels treballadors per compte propi inclosos en la reforma.
 • Transitòria 2a: també inclou OBLIGATÒRIAMENT, als subjectes afectats per la disposició addicional única en els seus apartats 1 i 2 de l’Ordre ESS / 485/2013, que encara no hagin estat notificats, en el termini de 2 mesos.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 7 d’Abril de 2018.