Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TITULARITAT
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD) li informem que les dades personals comunicades seran incorporades a una Base de Dades titularitat de (en endavant ACTIVA MÚTUA) amb CIF: G-4394144, direcció postal: Pin i Soler nº12 – 14, 43002, Tarragona – Espanya, telèfon 902.32.32.32 i correu electrònic: info@activamutua.es

CONTACTE
Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part d’ACTIVA MÚTUA podrà dirigir-se a la direcció de correu electrònic lopd@activamutua.es, i al telèfon 973.27.05.99, o bé podrà dirigir-se també al nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent direcció de correu electrònic dpo@activamutua.es

ACTIVA MUTUA recollirà les següents dades aportades per l’interessat:

 • CONTACTE: atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes per qualsevol mitja relacionat amb els serveis d’ACTIVA MÚTUA.
  • Dades recollides: nom, telèfon, e-mail i consulta.
  • Finalitat: contestar a les sol·licituds d’informació que l’interessat hagi realitzat a través de qualsevol mitjà sobre els productes i serveis d’ACTIVA MÚTUA.
  • Legitimació: en base a la prestació del consentiment ACTIVA MÚTUA està legitimada per a tractar les dades de l’interessat facilitades a través de la sol·licitud de contacte, i d’acord amb l’interès legítim per al desenvolupament i manteniment de relacions comercials.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i un cop suprimides es conservaran per un període màxim de 6 anys a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats derivades del seu tractament.
 •  CURRÍCULUM O TREBALL: enviament del Currículum a través de la Web o a través de qualsevol mitjà a ACTIVA MÚTUA.
  • Dades recollides: àrea professional, nom, cognoms, telèfon, e-mail, CV, carta de presentació i qualsevol altra dada personal associada al Currículum o perfil professional.
  • Finalitat: gestió de la candidatura de l’interessat als processos de selecció publicats o a altres llocs vacants similars al seu perfil professional que puguin sorgir en un futur dins de les activitats d’ACTIVA MÚTUA.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran fins que se’ls adjudiqui un lloc de treball o fins que no es sol·liciti la supressió dels mateixos. Es conservaran, per tant, durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i un cop acabada es podran conservar durant un període de sis anys a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats derivades del seu tractament.
  • Legitimació: prestació del consentiment de l’interessat.
  • Destinataris: les dades facilitades i derivades del procés de selecció es podran cedir a:
   • Terceres empreses identificades per l’interessat i que puguin ser necessàries per a la selecció del candidat.
 • PROMOCIONAL O NEWSLETTERS: la remissió d’informació, novetats, avisos, recordatoris i promocions que puguin ser del seu interès, relacionades amb les activitats d’ACTIVA MÚTUA.
  • Dades recollides: direcció de correu electrònic, nom i cognoms.
  • Finalitat: registre dels interessats en la remissió d’informació, novetats i promocions dels serveis d’ACTIVA MÚTUA.
  • Legitimació: prestació del consentiment de l’interessat a ACTIVA MÚTUA per a l’alta en serveis promocionals.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i quan s’hagin suprimit es conservaran durant un període màxim de 6 anys a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats derivades del seu tractament.
 • ALTA I SEGUIMENT DE COMPTES CORPORATIUS DE XARXES SOCIALS WEB: les dades personals que es faciliten i habiliten a les xarxes socials quan un es converteix en seguidor de les mateixes. Els comptes corporatius de les xarxes socials d’ACTIVA MÚTUA són els següents:
 • CLIENTS/PROVEÏDORS: dades personals i/o professionals facilitades per clients/proveïdors per a la prestació de serveis i la gestió de la relació jurídica o contractual.
  • Dades recollides: nom, cognoms, DNI, direcció professional de contacte, correu electrònic, telèfon de contacte.
  • Finalitat: la gestió de la relació contractual del servei.
  • Legitimació: la relació jurídica o contractual existent i necessària per a la prestació del servei.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o supressió dels mateixos, i un cop finalitzat o suprimits es podran conservar per un període de sis anys a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats derivades del seu tractament.
 • CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT: dades recollides per càmeres de videovigilància o facilitades pel control d’accés als edificis.
  • Dades recollides: nom, cognoms, DNI i imatges.
  • Finalitat: controlar l’accés i la gestió de la seguretat interna de les instal·lacions d’ACTIVA MÚTUA.
  • Legitimació: interès legítim per garantir la seguretat a les instal·lacions per par del seu titular, fet que justifica el registre de dades en el control d’accés, i que les imatges siguin captades necessariament en el moment d’accedir a aquestes instal·lacions.
  • Terminis de conservació: les dades seran conservades durant un període màxim d’un mes, llevat que fos necessari conserva-les durant més temps per ser necessàries per aclarir alguna infracció o fet il·lícit detectat.

Existeixen comunicacions de dades a tercers per a les prestacions de serveis a tercers com encarregats del tractament amb els que ACTIVA MUTUA ha signat els corresponents contractes d’Encarregat de Tractament i ha verificat que reuneixen les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament es realitza d’acord amb els requisits del RGPD garantint la protecció dels drets de l’interessat.

EXERCICI DE DRETS
Els interessats tenen reconeguts els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades. De la mateixa manera, estan emparats pel dret de retirar el seu consentiment per al tractament de dades per part d’ACTIVA MUTUA. Així mateix, l’assisteix el dret de reclamar davant l’autoritat de control.

En qualsevol moment l’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant la remissió d’una comunicació, adjuntant un document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que desitgi exercitar, a ACTIVA MÚTUA al domicili indicant més amunt o enviant un correu electrònic a la direcció dpo@activamutua.es

MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES
ACTIVA MÚTUA ha optat per les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DADES FACILITADES
Les dades que es sol·liciten als diferents formularis de la pàgina Web són les estrictament necessàries per atendre la seva sol·licitud, les quals l’interessat comunica voluntàriament. La negativa de proporcionar les dades que es qualifiquen com a obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per al que eren sol·licitades. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l’objectiu que es puguin prestar els serveis de manera optima. En tots aquells supòsits en què es facilitin dades de tercers, l’interessat es compromet a informar-los del contingut de la present política de privacitat.

L’interessat es compromet a comunicar amb la major brevetat possible a ACTIVA MÚTUA qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal a efectes que la informació continguda als Registres d’Activitat d’ACTIVA MÚTUA estigui en tot moment actualitzada.