Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Els nostres compromisos:

Codi de conducta

L’ètica està present en totes i cadascuna de les estratègies, decisions i gestions que s’emprenen a Activa Mútua, des del convenciment que aquesta filosofia acabarà convertint-se en una útil eina per generar confiança i augmentar el prestigi i la credibilitat entre tots els integrants del projecte: treballadors, clients, proveïdors, administracions públiques i societat, i competidors. El respecte, la transparència, l’honestedat i la professionalitat són les bigues mestres sobre les quals se sostenen els valors de l’entitat.

  • Treballadors
  • Clients
  • Proveïdors
  • Competència
  • Administracions públiques i societat

Códi ètic

Activa Mútua gestiona les prestacions corresponents als accidents laborals, la incapacitat temporal per contingències comunes als treballadors per compte aliè i per compte propi, i el servei de prevenció a càrrec de quotes de la Seguretat Social.

Per a la prestació d’aquests serveis Activa Mútua considera que l’ètica ha d’estar present en totes i cadascuna de les estratègies, decisions i gestions que s’emprenen per l’entitat, des del convenciment que aquesta filosofia acabarà convertint-se en una eina útil per generar la confiança en el client i en el treballador, així com augmentar-ne el prestigi i la credibilitat entre treballadors, clients, proveïdors, administracions públiques i la societat en general.

El respecte, la transparència, l’honestedat i la professionalitat són, conjuntament amb els codis de bones pràctiques que es detallen en el Manual de Compliance, els principis bàsics i els valors a assolir per Activa Mútua en la prestació de serveis.

Amb l’aprovació d’aquest codi ètic de bon govern corporatiu es pretén aconseguir el compliment d’aquests principis i valors empresarials que conformen l’ètica empresarial d’Activa Mútua.

Podeu descarregar-vos el nostre codi ètic en l’enllaç següent.

codi ètic

Pla d’Igualtat

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un principi fonamental de la Unió Europea per avançar cap a la plena igualtat en drets i oportunitats, i també per millorar el desenvolupament social i econòmic.

Activa Mútua ha integrat el compromís amb la igualtat d’oportunitats de manera estratègica i operativa en tota l’organització. En aquest sentit, l’empresa ha establert i desenvolupat polítiques i processos que asseguren la igualtat.

Fruit d’aquest compromís, des de l’any 2008 ja hem elaborat 2 plans d’igualtat. Finalitzat el període de vigència de l’últim pla d’igualtat 2013-2015, ens omple de satisfacció haver aprovat el nou pla d’igualtat amb vigència 2016-2019 per continuar avançant i impulsant la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la nostra organització.

Memòries GRI

Estàndard mundial per a l’elaboració de memòries de responsabilitat social corporativa.

La memòria de sostenibilitat d’Activa Mútua s’elabora seguint les pautes de GRI (Global Reporting Initiative), amb la identificació dels aspectes materials que reflecteixen els efectes econòmics, ambientals i socials significatius tant de l’entitat com dels seus grups d’interès.

Amb l’elaboració de la memòria s’ofereix una imatge equilibrada i raonable de l’acompliment de la sostenibilitat de l’organització, en la qual s’inclouen tant les aportacions positives com negatives, al mateix temps que es treballa cap a l’objectiu del desenvolupament sostenible.

Carta Europea de la Seguretat Viària

La Carta Europea de la Seguretat Viària, dirigida per la Comissió Europea, és la plataforma més gran sobre seguretat viària de la societat civil. Fins ara, més de 2.300 entitats públiques i privades s’han compromès amb la Carta i han dut a terme accions i iniciatives de seguretat viària dirigides als seus membres, als seus treballadors i a la resta de la societat civil.

Fundació Corresponsables

La Fundació Corresponsables impulsa la difusió, investigació, divulgació, anàlisi i innovació al voltant de la responsabilitat social a través d’activitats pròpies o en col·laboració amb altres entitats.

Activa Mútua es compromet, en definitiva, a ser CORRESPONSABLE en la construcció d’una societat més justa, solidària, sostenible i cohesionada.

Promotor alimentació mediterrània

Model d’alimentació molt variat, basat principalment en productes frescos, locals i de temporada.