Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Treballadors

A prop teu en el moment que més ho necessites.
Vetllem per la teva salut oferint-te una assistència sanitària
humana i propera.

Pares de menors amb malaltia greu

La Seguretat Social contempla la prestació d’un subsidi que compensi la pèrdua d’ingressos que pateixen els treballadors progenitors, adoptants o acollidors, en haver de reduir la seva jornada, amb la consegüent disminució de sous, ocasionada per la necessitat de tenir cura de manera directa, contínua i permanent dels fills o menors al seu càrrec afectats per càncer o una altra malaltia greu de les determinades legalment, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat. El subsidi, per tant, ve predeterminat per la reducció efectiva de la jornada laboral i per les circumstàncies en què es dugui a terme per les persones treballadores.
El dret a la prestació neix a partir del mateix dia en què s’inicia la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de tres mesos des de la data en què es va produir la reducció.

Correu electrònic de contacte: cuidadomenores@activamutua.es

Periodicitat

Període inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan hi hagi la necessitat de cura directa, contínua i permanent del menor, que s’acreditarà a través de declaració del facultatiu del servei públic de salut responsable de l’assistència mèdica del menor.

Persones beneficiàries

Les persones treballadores per compte aliè i per compte propi i assimilades, que redueixin la seva jornada de treball com a mínim el 50% de la seva durada, sempre que es trobin afiliades i donades d’alta en algun règim del sistema de la Seguretat Social i acreditin els períodes mínims de cotització. Quan ambdós progenitors, adoptants o acollidors tinguin dret al subsidi, només podrà reconèixer-se a un d’ells.

Prestació econòmica

Consisteix en el 100% de la base reguladora, aplicant-li el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball.

Suspensió i extinció

La prestació se suspendrà en les situacions d’incapacitat temporal durant els períodes de descans per maternitat i paternitat, i en els supòsits de risc durant l’embaràs i la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus concorri amb qualsevol altra causa de suspensió de la relació laboral.

La prestació s’extingirà per

  • La incorporació plena del beneficiari al treball.
  • El cessament de la necessitat de la cura del menor.
  • Quan un dels progenitors cessi la seva activitat laboral.
  • Quan el menor compleixi la majoria d’edat (18 anys).
  • Per defunció del menor o del beneficiari de la prestació.

Cura de menors afectats per malaltia greu