Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Utilitats

EINES

Activa Mútua posa al seu abast la tecnologia
més innovadora per facilitar la seva gestió diària.

Simulador d’absentisme

La prestació econòmica per incapacitat temporal (IT) pretén cobrir la falta d’ingressos que es produeix quan el treballador, a causa d’una malaltia (comuna o professional) o un accident (sigui laboral o no), està impossibilitat temporalment per treballar i reclama assistència sanitària. Aquesta situació d’incapacitat temporal comporta unes despeses determinades, el càlcul concret de les quals pot realitzar-se omplint les dades del següent simulador:

Aviso: El siguiente simulador posee elementos JavaScript necesarios para su ejecución. En necesario que su navegador pueda ejecutarlo correctamente para disponer de esta funcionalidad

DADES GENERALS

SELECCIONEU EL SALARI BRUT ANUAL

Entre 9000 € y 60000 €
Salari diari
Salari mensual
Base reguladora diària: 24,66

DATA INICI I FI DE LA BAIXA

Període de la baixa mèdica
Clica el desplegable i selecciona la data d'inici i fi de baixa.
Select date range Select date range
Total de dies de baixa: 0 días
SELECCIONEU EL TIPUS DE CONTINGÈNCIA
  • BAIXA PER CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL
  • BAIXA PER CONTINGÈNCIA COMUNA
COST DEL SUBSIDI D'IT

Cost per a l'empresa:

24,66 €

Cost per a la mútua:

0,00 €
SUMA 24,66 €
COST DE LA COTITZACIÓ

Cotització empresarial (32,1%):

7,92 €

Vol calcular també el cost per contingències professionals?

NO

SUMA 7,92 €
COST DEL COMPLEMENT DEL SUBSIDI D'IT (opcional)
Només ha de marcar aquesta opció si la seva empresa abona aquest complement..

Millora voluntària fins al 100%?

NO
COST DEL SUBSIDI D'IT

Cost per a l'empresa:

24,66 €

Cost per a la mútua:

0,00 €
SUMA 24,66 €
COST DE LA COTITZACIÓ

Cotització empresarial (32,1%):

7,92 €
SUMA 7,92 €
COST DEL COMPLEMENT DEL SUBSIDI D'IT (opcional)
Només ha de marcar aquesta opció si la seva empresa abona aquest complement.

Millora voluntària fins al 100%?

NO
RESULTAT
COST TOTAL PER LA MÚTUA: 0,00 €
COST TOTAL PER L'EMPRESA: 32,58 €
COST TOTAL DEL PROCÉS IT : 32,58 €
Recalcula el cost total en qualsevol moment modificant els valors
INFORMACIÓ RELACIONADA

Contingència comuna: malaltia comuna i accident no laboral

El subsidi s'abona a partir del setzè dia de la baixa mèdica, l'abonament de la prestació al treballador des del dia 4t fins al 15è de baixa és a càrrec de l'empresari (Article 131 de la Llei General de la Seguretat Social).
La quantia de la prestació econòmica serà, durant el període comprès entre el 4t i el 20è dia, el 60 % de la base reguladora diària i des del dia 21è fins a la data del comunicat mèdic d'alta, ambdós inclosos, el 75 % de la mateixa (Article 2 del Decret 3158/1966 i Article únic del RD 53/1980).

Contingència professional: accident de treball i malaltia professional

El subsidi s'abona a partir del dia següent al de la baixa a la feina, el salari íntegre del dia de la baixa és a càrrec de l'empresari (Article 131 de la Llei General de la Seguretat Social).
La quantia de la prestació serà, des del segon dia de la baixa fins a la data d'alta, ambdós inclosos, el 75 % de la base reguladora diària (Article 2 del Decret 3158/1966).
Durant tot el període de ITCC, l'empresa haurà de continuar pagant les cotitzacions a la Seguretat Social (cotització legal establerta, atur, fons de garantia salarial, formació professional, tarifes de primes per accidents de treball i malalties professionals), que corresponen a un 32,10 % de la base de cotització del treballador.

Cotització empresarial (32,10%)

En aquest apartat només s'indica la cotització per Contingències comuns, desocupació, FOGASA i Formació Professional. No s'inclou la cotització per contingències professionals.